Möt några av

Våra solhjältar

INTERVJU. HANS HALLIN BRF STAGSEGLET.

"Det är bara att ge en fjäder i hatten till gänget på El av Sol!"

Enligt Hans Hallin, tekniskt ansvarig för BRF Stagseglet, togs beslutet om att investera i solceller av ekonomiska skäl. Nu är det tre år sen solcellerna började producera egen el. Förbrukningen har minskat 20% på årsbasis jämfört med tidigare.

Majoriteten av föreningens medlemmar var positiva till initiativet, men det fanns några som ställde sig kritiska till en så stor investering. Vissa tyckte att vi skulle använda pengarna till att sänka hyran för bostäderna, men Hans menar att det hade varit en mycket kortsiktig lösning på föreningens ekonomi. Efter att ha fått hjälp av El av Sol med att ansöka om statsbidrag beslutade föreningen att de inte ville dra igång något innan ansökan blivit godkänd. När vi skickade in ansökan var bidraget på 20% men i januari 2018, två år senare när föreningen äntligen fick igenom ansökan, hade bidraget stigit till 30%. Hela investeringen landade på drygt en miljon, vilket gav drygt 300 000 i stadsbidrag.

Förbrukningen har minskat 20% på årsbasis jämfört med tidigare.”

– El av Sol hade skickliga montörer och de kunde verkligen sin sak. Allt var professionellt genomfört. Jag har själv jobbat i elbranschen, så jag kan göra en objektiv bedömning av arbetet de gjort, berättar Hans.

För närvarande har föreningen inte några tankar på att skaffa laddstolpar. Garaget är än så länge utrustat med två laddplatser som bekostats av nyttjarna. Av ren princip vill styrelsen inte belasta hela föreningen med något som kanske bara blir aktuellt att använda för ett begränsat antal.

Hans är en av de som har en plug in hybrid och kör mest på el. – Men jag tycker inte att de som kör bensindrivet ska behöva bekosta mina övningar.

Brf. Stagseglet är väldigt nöjda med sitt samarbete med El av Sol och sitt beslut om att installera solceller. Hitintills har de initiala kalkylerna hållit vilket innebär att föreningen fått ca 10% avkastning på satsat kapital.

– Det man kan konstatera om man skaffar en solcellsanläggning är att den bästa affären görs om man förbrukar så mycket av elen själv l som solcellerna producerar, säger Hans. Att leverera ut på nätet ger inte så mycket i betalt. Med den anläggning som vi har, så gör vi av med det mesta för föreningens allmänna behov då vi har två stora värmepumpar som tar tillvara värmen från luften i lägenheten, den värmen använder vi för uppvärmning och varmvatten. Idag producerar föreningens solpaneler mellan 50–60 tusen kilowattimmar per år.

Möt fler av våra solhjältar.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.