logo_web

Serviceavtal.

Slipp obehagliga överraskningar.

Luta dig
tillbaka.

El av Sol

Ta del av vårt
serviceavtal.

Trygg och säker drift med våra serviceavtal.

Med oss som leverantör kan du känna dig trygg både innan, under och efter leverans. Vi är med i varje steg – från start till nyckelfärdig solcellsanläggning. Nu kan du som är kund hos oss dessutom ta del av vårt serviceavtal, så att du kan luta dig tillbaka medan vi ansvarar för att din anläggning fungerar optimalt – även efter avslutad installation. Serviceavtalet innebär att vi står för alla kostnader vid garantiärenden, daglig övervakning av din anläggning och regelbundna besiktningar. Vi hjälper dig att producera egen förnybar energi på ett bättre och mer lönsamt sätt. Er väg till energifrihet börjar med oss!

säkra en effektiv energiproduktion. och minska risken för störningar.

Vad ingår i ett serviceavtal.

01

driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

02

garantiärenden

Vid eventuella fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, uppdaterar er om hur det fortlöper och bokar in ansvarig servicetekniker. Vid fall då hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta omgående och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4 till 6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid ärenden som gäller garanti och vid kontakter med leverantörer.

03

jourservice och rådgivning

VI finns tillgängliga på telefon och mejl om du har frågor eller vill ha rådgivning kring din solcellsanläggning. Vid behov kommer vi ut till dig och inspekterar anläggningen.

04

försäkring

Skulle anläggningen skadas till följd av en olycka, som exempelvis ett åsknedslag, så ser vi självklart till att bidra med underlag för försäkringsärendet genom en fullständig analys av vad som behöver åtgärdas och ersättas.

05

BESIKTNING AV ANLÄGGNINGEN

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt välfungerande anläggning.

Slipp obehagliga överraskningar

El av Sol är experter på solceller för fastighetsägare, industri, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Har du ett stort tak, har vi en lösning.

fyll i dina uppgifter. Vår serviceavdelning kommer att kontakta dig inom kort.

Serviceärende

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

footer-hemsida