Möt några av

Våra solhjältar

INTERVJU. ANNICA BERG, BRF ÖSTERTULL 2.

"Som styrelse har vi ett gemensamt ansvar för att ta tillvara på vad som är klimat­smart och sträva efter att vår fastighet ska vara energi­optimerad."

Tanken på att installera solceller i föreningen började redan 2018. Det var en dåvarande styrelsemedlem med bakgrund i solcellsbranschen som lyfte idén, som ett förslag på nästa smarta projekt för att utveckla fastigheten. Det dröjde inte länge innan resten av styrelsen var enad om att starta igång projektet. Men att installera är en större investering och innebär en förändring för hela fastigheten. Beslutet behövde tas på en gemensam stämma, där hela föreningen fick vara med och rösta. 

– Alla var otroligt positiva och det fanns ingen som helst svårighet med att få med sig medlemmarna i föreningen. Det här var vinna-vinna, och dessutom kunde vi göra det med eget kapital, utan att behöva ta några lån, berättar Annica Berg, ordförande i styrelsen för BRF Östertull 2. 

Efter att beslutet fattades 2018 gick allt enligt plan tills solcellerna var på plats, och i slutet av februari 2019 kunde föreningen börja utnyttja sin egen solenergi. 

– Hela processen gick väldigt bra, tycker jag. Mycket handlade om att vi skulle få tillgång till bidrag från länsstyrelsen för att kunna sätta igång med installationen. Och det var naturligtvis mycket tack vare att vi då hade en styrelsemedlem med stor kunskap inom området som det gick så bra i processen.

Vi är väldigt nöjda med den kontakt som vi haft med El av Sol och det jobb de gjort!

Redan när huset byggdes 2010 installerades IMD av varmvatten, och hösten 2019 togs även beslutet om att investera i IMD av el. Det var delvis för att kunna ta tillvara den energi som utvinns av solpanelerna till max. Solceller tog vi i bruk i slutet av februari 2019 och beslutet att investera i IMD av el tog vi på ett stämmobeslut förra året, så det här är saker man måste förbereda och processa. Att installera IMD på el var en ganska omfattande upphandling som vi fick göra för att hitta rätt företag att göra det här med.

Idag finns ingen direkt plan på att investera i laddstolpar, och även om Annica tror att det är något som kommer bli aktuellt på sikt finns en rad besiktningsfrågor att gå igenom först. I dagsläget har fler av de boende hybridbilar, men än så länge är ingen i huset i behov av laddstolpar.

Annica berättar att enligt beräkningarna ska BRF Östertull 2 vara återbetalda för sin investering i solceller om tolv år – kanske ännu snabbare nu när de infört IMD för el.

– Hittills har vi inte haft några som helst problem med våra solceller. Vi är väldigt nöjda med den kontakt som vi haft med El av Sol och det jobb de gjort!

Möt fler av våra solhjältar.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.