Billigare att producera solel och annan förnybar energi efter riksdagsbeslut

Nu kommer det att bli enklare att investera i förnybar energi för eget bruk. Gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från energiskatt höjs enligt ett riksdagsbeslut. Denna lagändring börjar gälla från 30 juni 2021 och innebär att det kommer att bli billigare och enklare att producera exempelvis solenergi. Beslutet togs i riksdagen i […]