Billigare att producera solel och annan förnybar energi efter riksdagsbeslut

Nu kommer det att bli enklare att investera i förnybar energi för eget bruk. Gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från energiskatt höjs enligt ett riksdagsbeslut. Denna lagändring börjar gälla från 30 juni 2021 och innebär att det kommer att bli billigare och enklare att producera exempelvis solenergi.

Beslutet togs i riksdagen i mitten av maj med stor enighet, nästa alla partier röstade för ändringen.

Höjda gränser för skattebefriad produktion

Vad innebär då detta riksdagsbeslut i praktiken? Gränsen för energiskatt höjs från dagens 255 kilowatt till 500 kilowatt, vilket innebär att anläggningar som är mellan 255 och 500 kilowatt inte längre är skattepliktiga. I praktiken innebär det att många som har tak som räcker till och har en stor elkonsumtion men som inte ville bygga mer än 255 kilowatt på grund av skatten, nu kan utöka sina anläggningar. Och den som har en stor elkonsumtion och funderar på att bygga en solcellsanläggning kan bygga 500 kilowatt utan att drabbas av energiskatt.

”Skattebefria all förnybar el”

Nyheten har tagits emot positivt, de flesta intressenter hävdar att detta kommer att gynna den förnybara elen på bekostnad av exempelvis kärnkraft och fossila bränslen. Flera representanter för de politiska partierna framförde i debatten att det har varit alltför krångligt för både privatpersoner och företag att installera solceller.

Men det finns även de som tycker att riksdagen inte har gått fram snabbt nog. Ett exempel på det är Fastighetsägarna som i sitt remissvar ansåg att man bör gå ännu längre och undanta all egenproducerad el som framställs av förnybara energikällor från energiskatt. En hållning som vi på El av Sol håller helt med om!

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.