Välj rätt leverantör av solceller

Vilka faktorer är viktigast när du skall välja leverantör till en stor solcellsanläggning? Är det kvalitet, pris, leveranstrygghet, säkerhet under och efter installation eller är det andra faktorer? I dag är solenergi, relativt sett, billigt att installera. Det sägs att för varje gång den installerade solcellseffekten i Sverige har dubblats, har priserna sjunkit 25%. Samtidigt […]