Välj rätt leverantör av solceller

Vilka faktorer är viktigast när du skall välja leverantör till en stor solcellsanläggning? Är det kvalitet, pris, leveranstrygghet, säkerhet under och efter installation eller är det andra faktorer?

I dag är solenergi, relativt sett, billigt att installera. Det sägs att för varje gång den installerade solcellseffekten i Sverige har dubblats, har priserna sjunkit 25%. Samtidigt har kvaliteten blivit bättre och tillgängligheten förbättrats avsevärt, det finns 100-tals leverantörer av solenergianläggningar.

För en stor investering där installationen skall fungera problemfritt i 30 – 50 år, bör inte priset vara allenarådande. Att fokusera på priset kommer inte att vara god ekonomi i längden. Det finns alltid någon som kan leverera billigare än konkurrenten, men vet du vad du köper? Paneler, växelriktare, fästanordningar och, inte minst, de elektriska komponenterna skall alla fungera – länge. Kvaliteten på arbetet och produkterna märks långt efter att priset är glömt.

El av sol har monterat solceller på många stora tak, bland annat på Rolf Ericson Bil i Falun, en bilfirma med mycket höga, antagligen Sveriges högsta, ambitioner när det kommer till hållbarhetstänkande inom bilhandlare.

Man skall göra rätt från början. Beräkningarna som görs innan installationen påbörjas, är omfattande och noga. Åter igen; anläggningen skall bestå, och producera el, i många år. Med bristande underlag blir slutprodukten osäker. En solcellsanläggning är inte bara paneler på taket, det är många faktorer som man bör känna till. Du behöver inte kunna allt, men du bör ha en leverantör som kan förklara hur och varför anläggningen producerar säkert och optimalt. Några punkter som man måste ta hänsyn till är:

  • Snö- och vindlastberäkningar, alltså vilka påfrestningar som vädret utsätter din anläggning för. Det varierar över hela världen, men det finns mycket goda beräkningsprogram för detta och de tar noga hänsyn till vart i landet din anläggning skall installeras. Utifrån beräkningarna dimensioneras infästningen i taket, till exempel antalet skenor under panelerna och avståndet mellan fästpunkterna.
  • Elsystemet och elkonsumtionen. Det kan till exempel handla om behovet av att bygga om elskåp, öka storleken på huvudsäkringen och hur stor elproduktion solcellsanläggningen ska ge för att optimera mot dina mål med solcellsinvesteringen och fastighetens elkonsumtion.
  • Typ av system. Det finns många system, men de vanligaste är optimerade system, strängväxlarsystem och system med microinverters. Vilket system som passar för din fastighet beror på flera faktorer. Vill du kunna avläsa varje panels produktion i realtid, vill du kunna stänga av spänningen på taket vid brand eller arbete på tak eller finns det träd som skuggar, ja då är ett optimerat system antagligen det bästa. Om det är skuggfritt och inte för många skorstenar, burspråk, ventilationsrör eller annat på taket och skuggning inte är ett problem, då är antagligen ett strängväxlarsystem lämpligt. Om du skall ha paneler på flera byggnader och varje del i sig inte är så stor, då kan ett system med microinverters vara lösningen.

Sammantaget bör man alltså konsultera en kunnig och erfaren leverantör som kan hitta den bästa lösningen för dig.

Vi vet att det finns många duktiga solcellsföretag i Norden. Vi, El av Sol, är definitivt ett av dem, men vi vet att vi inte är ensamma. Det vi KAN säga är:

  • Vi har byggt över 500 solcellsanläggningar, där de allra flesta är stora anläggningar. Våra kunder är fastighetsbolag, industriföretag, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Vi kan men levererar sällan till villamarknaden.
  • En av våra stora installationer, på Husby Gård i Södermanland, blev korad till årets solcellsanläggning 2019 av branschorganisationen Svensk Solenergi.
  • Vi påbörjar i dagarna installationen av Västmanlands största takmonterade solenergianläggning, hos Woodsafe i Västerås.
  • El av Sol har starka ägare med långsiktigt tänkande. Det är viktig för garanti- och servicefrågor.
  • Vi har, för branschen, lång erfarenhet. Det betyder att vi vet värdet av att följa med i produktutvecklingen och att bibehålla hög servicenivån även efter att anläggningen är installerad.

Husby gård, Södermanland. Sveriges bästa solcellsanläggning 2019.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.