Varför är växelriktaren så viktig?

Växelriktare kallas också inverterare eller inverters och är systemets enhet för omvandling av likspänning/DC (ex. från solcellerna/batterier) till växelspänning/AC. De finns både för en- och trefas-installationer. De delas ofta in i två typer, de som kan ladda batterier och de som enbart är nätanslutna.

Tekniskt sett är växelriktaren den mest avancerade delen av solscellssystemet och därför bör man vara noga med vilken man väljer. Växelriktaren genererar tusentals watt i upp till 10 timmar om dagen. Det är viktigt att välja en produkt med god garanti – levererad av en aktör som fortfarande finns på marknaden om delar av solcellssystemet måste bytas ut om några år, alltså bör man kolla upp leverantörens historik och ekonomi.

En solcellsanläggning har inga rörliga eller flytande delar, vilket gör att de sällan går sönder. Därför är också garantitiderna väl tilltagna hos de flesta leverantörer. Det är viktigt att du kollar upp detta, då reparationer som du måste betala själv, ändrar din kalkyl för anläggningen. I dag är garantitiden på de flesta paneler 25 år och för växelriktarna gäller oftast 10 – 15 år. Solpaneler kan också få reducerad prestanda över tid, men till skillnad från en felaktig växelriktare kommer detta i allmänhet inte leda till fullständig avstängning av systemet.

På grund av stora variationer i luftfuktighet och temperatur är det troligt att många växelriktare monterade utomhus kommer att utveckla fler fel än de som är monterade inomhus. Livslängden ökas avsevärt genom att placera växelriktaren där den inte utsätts för fuktighet och direkt solljus.

Växelriktaren bör vara av en typ där DC-slingorna automatiskt bryts och spänningsreduceras när AC-strömmen bryts eller systemet stängs ned. Det krävs för att skapa en säker situation för installatörer, räddningspersonal, fastigheten i sig och de som skall beträda taket på den. Den bör också vara kompatibel med framtida lösningar som kommer på marknaden. Vi kan inte veta allt om framtiden, men branschen vet ganska väl vilka produkter och applikationer som kommer till slutanvändarna de kommande åren.

Växelriktare i optimerat system

I ett optimerat system är varje panel uppkopplad till en så kallad intelligent effektoptimerare. Optimeraren maximerar solenergiproduktionen från varje solcellspanel individuellt och reducerar därmed effektförluster i systemet. Om en individuell panel underpresterar påverkare det inte andra paneler i systemet, vilket den skulle göra i ett traditionellt växelriktarsystem (seriekopplade paneler). Växelriktaren i ett sådant system har fördelar vid monitoreringen, då effektoptimerarna tillåter att varje panel ger individuell information om dess produktion och prestanda. I dag är detta det vanligaste systemet för företag och även på privatmarknaden vinner detta systemet mark.

Vill du veta mer om växelriktare eller om andra delar av solcellsanläggningen så finns det fler artiklar på vår webb.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.