Solcellsstödets sista ansökningsdag är 7:e juli 2020

Den 10 juni bestämde regeringen att ett ansökningsstopp för det 20-procentiga solcellsstödet skall träda i kraft den 7 juli 2020.

Det är alltså bråttom för privatpersoner och företag som överväger att installera solceller i år. Stödet kommer att betalas ut fram till den 30 juni 2021, allteftersom ansökningarna beviljas och installationerna färdigställs. Det gäller alltså att skynda på med sin ansökan till länsstyrelsen, medan det däremot inte gör så mycket om själva installationen tar viss tid.

Solcellsstödet kommer ersättas med det gröna avdraget från årsskiftet 2020/2021. Det gröna avdraget, som regeringen föreslår ska vara på 15 procent av arbets- och materialkostnader, gäller bara privatpersoner.

El av Sol hår lång erfarenhet av ansökningar gällande solcellsstöd och vi hjälper till att ta fram beräkningsunderlaget för storleken på anläggningen.

Här ansöker ni om solcellsstöd:

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.