Solceller skapar värde för fastighetsägare

Att solceller kan skapa stora värden för privatpersoner har varit känt sedan länge. Villaägare som investerar i solceller blir egenproducenter av el och kan genom detta göra sig oberoende av omvärldens priser. Något som definitivt det senaste året visat behovet av. Att elen dessutom är grön och miljövänlig är en annan fördel: man bidrar till att minska klimathotet och säkerställa en framtid för kommande generationer. Att solceller skapar värde även för fastighetsägare talas det inte lika mycket om – men faktum är att även större fastighetsägare har enorma vinster att hämta genom att göra en initial investering i solenergi.

Solceller fungerar i grunden på samma sätt för större fastighetsägare som det gör för privata villaägare. Likhet finns i att man genom att installera solceller på taken till sina fastigheter kan skapa en situation där man producerar egen el och därigenom sänker de årliga kostnaderna på ett radikalt sätt.
Skillnaden är istället att anläggningen som installeras och monteras ger en direkt värdeökning på en kommersiell fastighet. Detta beror på att en fastighet värderas utifrån det driftnetto den skapar, och utifrån avkastningskravet ges sedan fastighetens värde.

Lek med tanken att en fastighet har ett positivt driftnetto på 600’000 per år och ett avkastningskrav (yield) på 6% ⇒ fastigheten är därmed värd 10’000’000. Det är för en stor fastighet med en kostnadseffektiv installation ofta rimligt att nå en avkastning på 12% vid en investering i solceller. Låt säga att du i exemplet ovan investerar 1’000’000 i solceller, får då 120’000 i lägre kostnad och alltså ökat driftnetto. I samma sekund som anläggningen startas skapas direkt ett värde på fastigheten på 2’000’000, alltså det dubbla mot investeringen!*

Det är generellt svårt att hitta investeringar i kommersiella fastigheter som ger denna typ av avkastning. Principen för värdeökning och värdering gäller inte för privatpersoner då villor inte värderas på detta sätt.

Vidare finns det även möjligheter att skapa ett större sammanhang och ett kretslopp som fastighetsägare där man exempelvis inkluderar laddstolpar i satsningen och där dessa drivs av solceller. Det skapar en situation där dels fastigheterna ökar i värde, där man sparar pengar varje år och där man minimerar de egna negativa avtrycken på miljön. Utöver detta skapar man också en tydlig miljövänlig profil och det gör att man blir attraktiv för nya hyresgäster.

Rätt planering och installationer av solenergi

Det är, baserat på detta, lätt att säga att alla borde välja solenergi och att samtliga fastigheter i Sverige skulle utrustas med solpaneler på sina tak. I en perfekt värld skulle detta vara en möjlighet, men det finns även fastigheter där solenergi inte är den bästa lösningen. Hur en fastighet ser ut är viktigt, takets yta och förutsättningar liksom lutning har betydelse, och i vilket läge fastigheten ligger är direkt avgörande. 

Vi på El av Sol är alltid ärliga i dessa frågor. Vi går igenom varje kunds specifika behov, ser över fastigheterna och gör en bedömning om solenergi kommer att löna sig. I många fall är svaret ja – i andra fall så visar våra kalkyler på det motsatta: att solceller kommer att kosta mer än vad de smakar. Det är en viktig del av vår verksamhet där vi ska agera rådgivare till våra kunder. 

Vi vill att solceller alltid ska fungera optimalt och vi vågar också säga nej när de inte kommer att göra det. Med vår gedigna, ärliga planering i kombination med professionell installation och montage så ger vi alltid största möjliga värde för den investering som en fastighetsägare tagit. 

*Detta baseras på 120’000 / 6% = 2’000’000. Alltså ökade driftnettot/avkastningskravet = värdeökningen. 

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.