Hur fungerar solcellsbidrag?

Statligt solcellsbidrag finns sedan 2009. Stödet riktar sig till privatpersoner, företag och offentliga organisationer och är ett bidrag du kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Bidraget täcker 20% av den totala kostnaden för anläggningen, med maximalt 1,2 miljoner kronor (i bidrag). Stödet lämnas för ett (1) solcellssystem per byggnad/fastighet och omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Regeringen har avsatt dessa medel med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Det är energimyndigheten som ansvarar för stödet och länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende, men du kan också söka stödet via länsstyrelsen i ditt län. I Boverkets e-tjänst kan du ansöka om aktuella stöd samt följa ditt befintliga ärende. Du kan läsa beslut, ansöka om utbetalning, skicka kompletterande uppgifter samt administrera dina kontaktuppgifter för att få aviseringar via sms eller e-post.

Om sökanden inte är ett företag, ska ansökan vara inkommen till Länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. För företag gäller att ansökan skall vara inkommen till Länsstyrelsen innan projektet påbörjats. Hos Jordbruksverket finns även andra stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar, bland annat ansökan för solcellsanläggningar där en lantbrukare under vissa förutsättningar kan få upp till 40% i stöd.

Det är du som företagare eller privatperson som är ansvarig för att ansökningen kommer till rätt instans i rätt tid, men din solcellsleverantör kan hjälpa dig att så att det fungerar på smidigaste sätt. Om du vill veta mer eller få råd och hjälp med att söka stöden är du välkommen att prata med någon av våra solcellsexperter.

Kravet på uppföljning har upphört

Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.