Lägre driftkostnad med solpaneler leder till högre värde på din fastighet.

Solpaneler är en viktig del av energiomställningen och kan medföra stora fördelar för dig som fastighetsägare när det gäller driftnetto och fastighetsvärdering.

Solenergi spelar en nyckelroll i klimatomställningen genom möjligheten att täcka ett ökat energibehov utan klimatpåverkan. Därför antog Europaparlamentet den 12:e mars 2024 EU:s solstandard. Beslutet innebär att solpaneler måste integreras i byggprojekt från 2026 och att offentliga organisationer retroaktivt måste installera solceller på sina byggnader. För fastighetsägare kommer detta kräva en omfattande förändring, men som i slutändan kommer att ha en positiv inverkan på fastigheters värderingar. 

För det är få investeringar som ger så bra lönsamhet och avkastning som att installera solpaneler på en kommersiell fastighet. Det beror på det minskade driftnetto som uppnås genom energin från solpaneler och möjligheten att själv producera och förbruka den.

Vad är driftnetto?

Driftnetto är det ekonomiska överskottet som återstår efter att alla driftskostnader, underhållskostnader och skatter har dragits av från hyresintäkterna på en fastighet. Det är ett mått på fastighetens lönsamhet och kallas internationellt för Net Operating Income (NOI). Ett högre driftsnetto innebär att mer pengar finns kvar när alla driftrelaterade kostnader har betalats.

Hur påverkar driftnetto värdering av en fastighet?

Eftersom driftnetto är ett lönsamhetsmått påverkar det också värdering av en fastighet. Det brukar beräknas genom nettokapitaliseringsmetoden, där fastighetens värde räknas ut genom att dividera driftnettot med direktavkastningskravet på fastigheten.

En fastighets driftnetto, och i förlängningen fastighetens värdering, blir alltså positivt påverkat av att sänka driftkostnader som till exempel energikostnader, och det är där solpaneler kan spela en viktig roll.

Låt oss säga att du väljer att investera 1’000’000 i solpaneler. Genom solenergin som produceras minskar fastighetens driftkostnad med 120’000 och ökar alltså ditt driftnetto. Sekunden då anläggningen börjar producera skapas ett värde på fastigheten på 2’000’000, vilket är det dubbla mot investeringen*!

*Exemplet baseras på 120’000 / 6% = 2’000’000. Alltså ökade driftnettot/avkastningskravet = värdeökningen.

Är du intresserad av att veta mer om hur du som fastighetsägare kan bli en del av klimatomställningen? Lyssna på en föreläsning av Markus Thulin, VD på El av Sol, om ämnet!

Klicka på bilden för att se föreläsningen.

Du kan också läsa mer om hur solenergi kan hjälpa dig som fastighetsägare här.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.