logo_web

Kvalitetskrav på solcellsanläggningar

Solenergi ökar i omfång och betydelse. Fortfarande kommer endast 0,5% av Sveriges energiförsörjning från solen, men det ökar varje dag. Det betyder att marknaden för solceller ökar och med det antalet leverantörer. Alla leverantörer lever inte upp till samma krav på kvalitet, leverans och säkerhet.

Upp till var fjärde svensk solcellsanläggning kan vara installerad av ett företag som inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket, visar en rapport från RISE. Det säger sig självt att man kan pressa priserna om man tummar på säkerheten. Till exempel om man väljer en billigare, och ej för ändamålet godkänd, byggnadsställning eller om man handlar produkter utan kvalitetsmärkning. Eller kopplar elen på enklaste, billigaste, sätt och så vidare.

I takt med att kunderna lär sig mera och produkterna blir bättre, måste solcellsföretagen se till att utbildningsnivån och kvalitetskontrollen ökar i egna organisationer. Detta gäller inte specifikt i solcellsbranschen, men denna bransch är både ny och Klondike-lik och det finns tydliga tecken på att det tas genvägar både i projektering och montering. Det kan bli både farligt och dyrt.

Här berättar Anders Allöv från Rambôll och Thomas Cajander från Hemsö om deras erfarenheter, krav och prioriteringar när det gäller installation av solenergianläggningar. Det gör de i sina roller som projektledare respektive teknisk förvaltare och de har lång erfarenhet av solel. Om du funderar på att investera i en solcellsanläggning har denna filmen värde för dig.

Producera egen. miljövänlig el.

Varför El av Sol.

El av sol är experter på solceller för fastighetsägare, industri, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Har du ett stort tak, har vi en lösning! Vi finns med hela vägen – från start till nyckelfärdig anläggning. Låt våra solcellsexperterräkna på din miljöeffekt och skräddarsy den bästa lösningen för din verksamhet.

fyll i dina uppgifter. Vår serviceavdelning kommer att kontakta dig inom kort.

Serviceärende

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

footer-hemsida