Hur mycket har återbetalningstiden på solceller sänkts med dagens elpriser?

Att solceller är en bra investering är inte en nyhet. Det handlar om god miljövänlig energi med en relativt kort återbetalningstid. Återbetalningstiden är en viktig fråga som under det senaste året kommit att aktualiseras på ett tydligare sätt, med elpriserna i åtanke.

Det senaste årets turbulens i omvärlden kombinerat med all extremare väder – värme, direkt till kyla och älvar som frös samtidigt – har pumpat upp elpriset till nivåer vi inte sett tidigare.

Det har också kommit att skynda på processen med att skaffa solceller för många privatpersoner och företag. Den initiala investeringen du gör i solceller ställs mot den summa pengar du sparar varje månad i form av en lägre elräkning, samt de pengar du tjänar på att sälja överskottet av elen som solpanelerna producerar – det är det som är själva återbetalningstiden.

Kort sagt: du lägger X antal kronor på solceller och slipper köpa el för X antal kronor varje månad – i och med att du producerar egen el. Efter X antal år har du sedan betalat av den initiala investeringen och kan börja räkna hem pengarna. Inga konstigheter. Det som är intressant är emellertid att de höga elpriser vi ser idag har ritat om spelplanen lite vad gäller återbetalningstiden för solceller.

Kortare återbetalningsperiod för solceller idag

Den genomsnittliga återbetalningstiden för solcellsanläggningar ligger idag på, med mer humana elpriser i åtanke, mellan 13-15 år för en anläggning på 200 kW.

Det finns dock en mängd olika faktorer som påverkar hur lång återbetalningstiden är, bl a:

  • hur mycket el som produceras
  • storlek på anläggningen
  • säljer man överskottsproduktion vidare
  • andel egenförbrukning
  • snittpris på el
  • beräknad värdeökning på bostad
  • materialkostnad
 

Det som hänt i och med att elpriset ökat är att återbetalningstiden för solceller reducerats kraftigt. För att illustrera detta har vi skapat två stycken exempel i form av kund nummer 1 och kund nummer 2 – enligt följande: *

Exempel – kund 1:

Egenförbrukning – 80 %

Försäljning till nätet – 20%

Storlek på solcellsanläggning – 200 kWp

Återbetalningstid 2021, baserat på det genomsnittliga elpriset om 0.588 kr – Ca 18 år.

Återbetalningstid 2022, baserat på nuvarande snittpris om 1 kr – Ca 10 år.

Återbetalningstid 2022, baserat på nuvarande spotpris på el om 1.25 kr – Ca 8 år.

Exempel – kund 2

Egenförbrukning – 50 %

Försäljning till nätet – 50 %

Storlek på solcellsanläggning – 200 kWp

Återbetalningstid 2021, baserat på det genomsnittliga elpriset om 0.588 kr – Ca 21 år.

Återbetalningstid 2022, baserat på nuvarande snittpris om 1 kr – Ca 11.4 år.

Återbetalningstid 2022, baserat på nuvarande spotpris på el om 1.25 kr – Ca 8.7 år.

Dessa exempel talar ett tydligt språk – återbetalningstiden sänks på ett dramatiskt sätt i och med prisökningen på el. I det första exemplet sänks återbetalningstiden med 10 år i och med det nya elpriset och i det andra exemplet med 12 år.

*Fotnot: Exemplet med 2021 års elpriser är baserat på dagens materialpriser. 2021 var alltså inte återbetalningstiden så lång egentligen men fortfarande längre än den är idag.

Solceller ökar värdet på fastigheten

En annan viktig detalj som inte får glömmas bort i sammanhanget i huruvida solceller är en lönsam investering är den värdeökning på fastigheten som sker i samband med en solcellsinstallation. Det finns en mängd olika studier kring detta och samtliga visar på att det sker en tydlig värdeökning i samband med att en solcellsanläggning installeras och sätts i bruk.

Axel Bolin – Masterstudent i Nationalekonomi med miljöinriktning på SLU -står för en av dessa studier vid namn: Pricing the Sun – A Hedonic Approach on the influence of photovoltaic systems on house pricing in Sweden.

I denna studie har 8000 solcellsanläggningar parats ihop med 50.000 försäljningar av hus under åren 2012-2018. I beräkningen finns även tomtarea, byggnadsår, boarea och miljö- och socioekonomiska faktorer. Studien slår fast att villor med solcellsanläggningar i genomsnitt ökar i värde med närmare 14 %.

Solceller gör en villa attraktiv i samband med en försäljning. De sänker de årliga kostnaderna och den initiala investeringen är redan tagen. Som köpare kan man kliva rakt in och sätta sig vid ett redan dukat bord.

Du tjänar på solceller

En opinionsundersökning utförd av Novus från 2018 talar också ett tydlig språk. I denna framgick det att 71 % av alla svenskar skulle kunna tänka sig att betala mer för en villa med solceller än för motsvarande villa utan sådana installerade.

Även globalt är solceller på tapeten. Det handlar om framtidens energi och om en global omställning mot en bättre miljö. Universitet Berkeley publicerade 2015 en studie som rör värdeökningar av villor med solceller – sålda i USA, givetvis – som visade att dessa i snitt såldes för 15.000 dollar med än villor utan en solcellsanläggning.

Den betydligt kortare återbetalningstiden, det höga elpriset och den värdeökning som du får på huset pekar samtliga i samma riktning: det är dags att ta steget mot solceller!

Vill du veta mer om hur solceller och fastighetsvärdering hänger ihop? Klicka här!

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.