Behövs det ett serviceavtal för solcellsanläggningen?

En fördel med solcellsanläggning är att den inte innehåller några rörliga delar och inga vätskor eller gaser. Rörliga beståndsdelar är det som oftast skapar problem på energianläggningar av olika slag och gör att den återkommande behöver besiktigas. Eftersom en solcellsanläggning inte har dessa funktioner går den mer sällan sönder, har längre livslängd och kräver mindre underhåll. Men det finns ändå all anledning att nära följa solcellsanläggningen och säkerställa att den producerar optimalt.

Även om en solcellsanläggning inte har rörliga beståndsdelar så är delarna många. Anläggningen är också utsatt för väder och vind samt annat slitage beroende på vilken verksamhet som drivs kring den. Enligt vår erfarenhet är de vanligaste felen:

 • Paneler, optimerare eller växelriktare som går sönder och då produktgarantin gäller. Detta är vanligast det första året efter anläggningen är uppsatt men kan hända under hela dess livslängd. Produktgarantin gäller bara själva produkten, men ett serviceavtal täcker även kostnaderna för arbete, transporter och skylift om det behövs.
 • Handhavandefel
  Internet har slutat fungera av någon anledning och ägaren har tappat kontakt med anläggningen. Här kan en god telefonsupport ofta snabbt lösa frågan.
 • Montage och installationsfel
  Ska täckas av garantin på arbetet som leverantören har gett.
 • Åsknedslag
  Byte av överspänningsskydd eller hjälp med analys vid försäkringsärende.
 • Påverkan från verksamheten
  Om verksamhetens art påverkar anläggningen, så gör det att utrustningen oftare behöver skötas om för att minska slitage och risker. Till exempel genereras mycket damm i vissa lantbruk.
 • Annan yttre påverkan
  Skadedjur, fåglar, misstag vid hantering av något på taket etc.
 • Naturlig ålderspåverkan
  Till exempel behöver elskåpet efterdragas. Även om anläggningen är välmonterad, kommer kablar, fästanordningar etc. att röra sig och gnagare hittar nya sätt att komma åt där de vill.

En servicepartner ska:

 • Ha hög kunskap om solcellsanläggningar och en omfattande erfarenhet av att bygga och serva anläggningar
 • Ta över ansvaret för den dagliga kontrollen av anläggningen
 • Informera om fel och brister när de uppstår
 • Hantera garantiärenden utan dröjsmål och kostnader samt ge förslag på hantering av övriga felanmälningar
 • Besiktiga anläggningen återkommande – på plats
 • Vara tillgänglig för råd och support, både på distans och genom platsbesök

Ett serviceavtal ska skapa ett tryggt och enkelt ägande under hela anläggningens livstid.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.