Jobba hos oss

  • Lediga tjänster
  • Att arbeta hos El av Sol
  • Tjänster hos El av Sol

Att arbeta hos El av Sol

El av Sol är ett litet och dynamiskt företag där alla tar stort ansvar, har stor frihet och möjlighet att påverka. Den atmosfären och kulturen vill vi ha kvar när vi växer! Vi litar på vars och ens förmåga att samarbeta, utvecklas och ta ansvar för att de gemensamma målen nås, oavsett vilken uppgift eller roll en har. Är du en person som gillar att göra ett riktigt bra arbete, leda dig själv, påverka hela företaget och vill arbeta på en plats där det vi gör och hur vi gör det är både meningsfullt och roligt är El av Sol platsen för dig!

Men El av Sol passar inte alla. Vi passar inte dem som har svårt att vara ärliga mot sina kollegor och ge dem rak och tydlig feedback, inte dem som låter bli att säga vad de tänker när det finns risk för att någon blir sur. Vi passar inte dem som tycker att det är chefens uppgift att lösa konflikter eller nå målen. Vi passar inte dem som tycker att det är deras rättighet att gnälla på fikapausen eller dra tidigt även om jobbet inte är färdigt. Och vi passar inte dem som tycker att den egna framgången är viktigare än lagets, den egna plånboken viktigare än det gemensamma resultatet eller att den egna bekvämligheten är viktigare än att ha roligt tillsammans.

Att arbeta på El av Sol är ibland tufft och utmanande och ibland roligt och lättsamt men det är alltid utvecklande. Vill du ha frihet under ansvar, på riktigt, är El av Sol platsen för dig.

Förutsättningar, lön och karriär

Vi vill att alla som arbetar på ska ha schyssta villkor, och även om du inte kan göra en klassisk karriär och bli chef vill vi att du ska ha möjlighet att göra en ”horisontell” karriär. Oavsett förkunskaper eller roll så är det viktigt att du vill och klarar av att arbeta i vårt företag med den kultur och det arbetssätt vi har.

Alla medarbetare har en fast månadslön. Du kommer att få stora möjligheter till kompetensutveckling i din roll, möjlighet att utöva och träna ledarskap och god samvaro med kollegor runt om i landet. Utöver detta får alla anställda avsättningar till pension, sjudomsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfalls- och livförsäkring samt friskvårdsbidrag. Lyckas vi nå våra gemensamma mål får alla en bonus.

En person som har ingen eller liten erfarenhet eller formell kompetens har ändå en chans att få en anställning om en verkligen vill arbeta hos oss och lära sig det som behövs. Som ”junior” kommer du att få bra förutsättningar att lära dig arbetet och vi kommer i början ha något lägre förväntningar på resultat.

Det normala är att den nyanställde har erfarenhet och kunskaper och snabbt kommer igång och bidrar till teamets framgång. Om du vill kan du succesivt utvecklas till en mer ”senior” roll, vilket innebär att du inte bara tar ansvar för ditt eget och teamets arbete och resultat utan också vill och av kollegorna får en ledarroll i olika avseenden.

Tjänster hos El av Sol

Säljare

Säljare är den i teamet som har den primära kundkontakten. Säljaren etablerar relationer till potentiella kunder, samlar information och sätter samman offerter samt får till säljavslut. Säljaren håller sedan kontakt under byggtiden, vid driftsättningen och långsiktigt om kunden vill.

Projektledare/säljstöd

Projektledaren har två olika delar i sin tjänst. Den första delen är att vara säljstöd till säljarna vilket betyder att hjälpa med dem med expertis kring olika delar av offertframställandet eller annat som har med säljarbetet att göra. Den andra delen är att koordinera byggnationerna med allt från beställning av material, arbetsuppdrag till montörer och elektriker till att säkerställa att varje projekt utvärderas. Projektledarna har också ofta ansvar för ”allmänna kontorsuppgifter”.

Montörer

Montörerna har som huvuduppgift att montera solcellanläggningarna med allt vad det innebär av effektivt, säkert arbete och problemlösning. Montörerna har också huvudansvaret för de serviceuppdrag som El av Sol har samt är ett viktigt ansikte utåt och får många frågor av kunder eller andra intresserade vid byggena.

Elektriker

Elektrikerna har ansvar för alla elektriska installationer och arbetar ofta tajt med montörerna. Förutom de elarbeten som behövs på plats så innefattar tjänsten föranmälningar, elmaterialbeställningar och efteranmälningar. Liksom montörerna är elektrikerna ett viktigt ansikte utåt.

Teammedlem

En viktig roll alla på El av Sol har är att vara del av ett team. Teamen har ansvar för olika geografiska områden och består av alla nedanstående tjänster. Teamen sätter och följer upp sina egna mål, organiserar sig själva och koordinerar sig med alla andra i El av Sol. Teamen är den primära gemenskapen i El av Sol och inom gruppen beslutar man hur olika roller ska se ut och arbetsuppgifter fördelas. Runt teamen finns olika samarbetspartners som också är viktiga i det ”stora” El av Sol.

I områden där El av Sol håller på att etablera sig kan det inledningsvis saknas någon eller några av ovanstående roller men avsikten är att så snart som möjligt komma till en nivå på verksamheten så att alla roller kan finnas. När team blir för stora kommer de att delas upp i två, liksom den geografiska marknaden.