Hva sier valgprogrammene om satsing på solenergi?

Solenergi er i økende grad en del av det grønne skiftet, men det går langsomt i Norge. I denne artikkelen vil vi vise frem partienes miljøtiltak i perioden 2021 til 2025. Det betyr at det er mye mer enn solenergi som omtales, men her kan du få et overblikk over hva partiene vil jobbe for […]

Strømpriser i fremtiden

Vi får ofte spørsmålet: Hva vil prisen på strøm være i fremtiden? Et vanskelig spørsmål som også profesjonelle analytikere har problem med å svare på, men vanskelig er ikke det samme som umulig. I nyere prognoser fra forskjellige aktører gir analysene sprikende resultat. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, sa en filosof en […]

Forutsetninger for å montere solcelleanlegg i Norge

Forholdene som er avgjørende for hvor effektivt det er å bruke solenergi som energikilde varierer over hele verden og det finnes statistikk for nesten alle geografiske områder. For eksempel kan store deler av Skandinavia sammenlignes med Sør-Tyskland. Et velfungerende solcelleanlegg i Norge bør gi 800 – 1100 kWh per installert kW i panelkraft og år. […]

Kvalitetskrav for solcelleanlegg

Solenergi øker i omfang og betydning. Bare 0,4% av Norges energiforsyning kommer fra solen, men andelen øker for hver dag. Dette betyr at markedet for solceller, og antall leverandører, øker. Ikke alle leverandører lever opp til de samme kravene til kvalitet, levering og sikkerhet. Det gjelder ikke minst på området elsikkerhet. Mange norske solcelleanlegg installeres […]

Hvordan skal man sammenligne priser på solcelleanlegg?

Det hagler med tilbud om solceller. Prisene har falt mye de siste tre til fire årene og en viss stabilisering har innfunnet seg. Det er konstant prispress og det er et marked som tiltrekker mange nye aktører. Hvordan kan man vite hva man får for pengene – og hvordan vet du hva som er det […]

Solkraft i Skjebergdalen

Økte strømpriser og et stadig høyere forbruk av strøm åpner opp for nytenkning i forhold til strømproduksjon. Uproduktive områder og randsoner rundt innmark kan nå bli en arena for solkraftanlegg, noe som kan gi klingende mynt i kassa til landets bønder. Denne artikkelen er skrevet av journalist Odd Arne Ruud. En forkortet versjon er publisert […]

Solcelleanlegg og elsikkerhet

Det viktigste for et solcelleanlegg er at det fungerer. På en trygg måte! Det viser seg at mange installasjoner ikke oppfyller akseptabel standard. Det fører til at anlegget ikke produserer så bra som det burde og kan, og at det utsetter eiendommen for brannrisiko. Hvor vanskelig er det å gjøre rett? Produkt Først og fremst […]

Solcelleanlegg i Viken

Alle panelene er på plass på solenergianlegget på Buer gård. «Det har gått helt i henhold til planen, og faktisk blir vi ferdige før skjemaet», sier driftsansvarlig Jan Erik Garen hos El av Sol. Det monteres et system med optimering. Det betyr individuell monitorering av solcellepanelene. Systemet er fra Solar Edge og kommer fra våre […]