logo_web

Strøm over eiendomsgrenser

Strøm over eiendomsgrenser

I Sverige innføres nye og endrede unntak fra kravet om nettkonsesjon fra 1. januar 2022.

Den svenske regjeringen har nylig vedtatt flere endringer i kravene på nettkonsesjon. Blant nyhetene kan nevnes et helt nytt unntak for energideling. Endringen innebærer at man kan føre strøm over eiendomsgrenser, altså mellom nærliggende bygninger/eiendommer. Det er veldig gode nyheter for de som har installert anlegg for sol- eller vindkraft og vil forsyne et større område – og på den måten fungere som kilde til grønn strøm for området.

Unngå effekttopper

Forskriften om krav om nettkonsesjon er et hinder for å kunne utnytte den fossilfrie kraftproduksjonens potensiale i lokale kraftverk. Den svenske endringen åpner samtidig muligheter for lønnsomme investeringer i batterier, noe som er med på å styrke energisikkerheten. På så vis kan man unngå effekttopper ved å bruke den lagrede energien når strømbehovet er størst. En kombinasjon av solceller, batterier og muligheten til å overføre strøm mellom bygninger gir både bedre kontroll og bedre muligheter for å styre over energiforbruket.

Strøm fra solcelleanlegg over eiendomsgrenser.

Deling er vanlig i verden

I mange deler av verden har dette fungert i mange år allerede. Mange steder er det eneste mulighet til strøm i det hele tatt. Solenergi har gitt tilgang til elektrisitet i mange områder som ellers ville vært uten. Off-grid-anlegg, altså selvstendige strømnett fra fossilfri energi, vokser fort og er til stor hjelp for å heve levestandarden og tryggheten i mange fattige områder med lite eller ingen utbygget infrastruktur for elektrisitet.

Store fordeler for borettslag

Regjeringens lovendring innebærer at et borettslag med flere bygg ikke lenger trenger å installere egen strømsentral for inngående strøm til hver leilighet, bygning eller eiendom. Dette vil gjøre det mulig å dele strømmen mellom de ulike byggene i foreningen. Det medfører store fordeler for både borettslag og beboere. Det blir enklere over lag, ettersom reglene forenkles, kostnadene blir lavere og sikkerheten øker i leveransen.

Strømnettet

Det burde ikke være noen motsetning mellom tradisjonell, i norsk kontekst, el-distribusjon og off-grid. I Sverige har de nå sett dette, og ser potensialet i å gi denne muligheten. Vårt strømnett er til tider overbelastet og sikkerheten varierer i våre ulike landsdeler. På grunn av den manglende kapasiteten som råder i enkelte deler av Sverige – som i Norge – kan man fra nyttår styrke lokale strømnett. Da kan svenskene dele egenprodusert strøm mellom egne bygninger eller mellom naboer. I stedet for kun sentralisert strømforsyning kan eiendomsbesittere, nabolag eller industriområder desentralisere sin strømforsyning i større grad enn nå. Vi håper at Norge snart følger etter og at potensialet for fossilfri el-produksjon kan øke hos oss også.

PRODUSER EGEN. MILJØVENNLIG STRØM.

Hvorfor El av Sol.

El av Sol er eksperter på solceller for eiendomsselskap, industri, borettslag og landbruk. Hvis du har et stort tak så har vi en løsning! Vi er med hele veien, fra start til nøkkelferdig anlegg. La våre solcelleeksperter beregne miljøgevinsten og skreddersy den beste løsningen for nettopp din virksomhet.

fyll i dina uppgifter. Vår serviceavdelning kommer att kontakta dig inom kort.

Serviceärende

Vi bruker informasjonskaplser (cookies) på våre nettsteder, for å forstå hvordan du bruker nettstedet, for å forbedre opplevelsen.

footer-hemsida