Strøm over eiendomsgrenser

I Sverige innføres nye og endrede unntak fra kravet om nettkonsesjon fra 1. januar 2022.

Den svenske regjeringen har nylig vedtatt flere endringer i kravene på nettkonsesjon. Blant nyhetene kan nevnes et helt nytt unntak for energideling. Endringen innebærer at man kan føre strøm over eiendomsgrenser, altså mellom nærliggende bygninger/eiendommer. Det er veldig gode nyheter for de som har installert anlegg for sol- eller vindkraft og vil forsyne et større område – og på den måten fungere som kilde til grønn strøm for området.

Unngå effekttopper

Forskriften om krav om nettkonsesjon er et hinder for å kunne utnytte den fossilfrie kraftproduksjonens potensiale i lokale kraftverk. Den svenske endringen åpner samtidig muligheter for lønnsomme investeringer i batterier, noe som er med på å styrke energisikkerheten. På så vis kan man unngå effekttopper ved å bruke den lagrede energien når strømbehovet er størst. En kombinasjon av solceller, batterier og muligheten til å overføre strøm mellom bygninger gir både bedre kontroll og bedre muligheter for å styre over energiforbruket.

Strøm fra solcelleanlegg over eiendomsgrenser.

Deling er vanlig i verden

I mange deler av verden har dette fungert i mange år allerede. Mange steder er det eneste mulighet til strøm i det hele tatt. Solenergi har gitt tilgang til elektrisitet i mange områder som ellers ville vært uten. Off-grid-anlegg, altså selvstendige strømnett fra fossilfri energi, vokser fort og er til stor hjelp for å heve levestandarden og tryggheten i mange fattige områder med lite eller ingen utbygget infrastruktur for elektrisitet.

Store fordeler for borettslag

Regjeringens lovendring innebærer at et borettslag med flere bygg ikke lenger trenger å installere egen strømsentral for inngående strøm til hver leilighet, bygning eller eiendom. Dette vil gjøre det mulig å dele strømmen mellom de ulike byggene i foreningen. Det medfører store fordeler for både borettslag og beboere. Det blir enklere over lag, ettersom reglene forenkles, kostnadene blir lavere og sikkerheten øker i leveransen.

Strømnettet

Det burde ikke være noen motsetning mellom tradisjonell, i norsk kontekst, el-distribusjon og off-grid. I Sverige har de nå sett dette, og ser potensialet i å gi denne muligheten. Vårt strømnett er til tider overbelastet og sikkerheten varierer i våre ulike landsdeler. På grunn av den manglende kapasiteten som råder i enkelte deler av Sverige – som i Norge – kan man fra nyttår styrke lokale strømnett. Da kan svenskene dele egenprodusert strøm mellom egne bygninger eller mellom naboer. I stedet for kun sentralisert strømforsyning kan eiendomsbesittere, nabolag eller industriområder desentralisere sin strømforsyning i større grad enn nå. Vi håper at Norge snart følger etter og at potensialet for fossilfri el-produksjon kan øke hos oss også.

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.