Kvalitetskrav for solcelleanlegg

Solenergi øker i omfang og betydning. Bare 0,4% av Norges energiforsyning kommer fra solen, men andelen øker for hver dag. Dette betyr at markedet for solceller, og antall leverandører, øker. Ikke alle leverandører lever opp til de samme kravene til kvalitet, levering og sikkerhet. Det gjelder ikke minst på området elsikkerhet.

Mange norske solcelleanlegg installeres av selskap som ikke er registrert i el-virksomhetsregister hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Dette er et register hvor man er pliktig til å registrere seg dersom man skal utføre elektroinstallasjoner i blant annet solcelleanlegg. Elektroforetak som er registrert i DSB sitt register må ha en faglig ansvarlig, en registrert elektroinstallatør. Det er derimot ikke et krav å være medlem av en elektrikerorganisasjon som Nelfo, men medlemskap i Nelfo er et ekstra kvalitetsstempel. Nelfo utarbeider sjekklister, installasjonsveiledninger mm, slik at man står best mulig rustet til å levere ønsket kvalitet til sluttbruker.

Det sier seg selv at man kan presse prisene hvis man senker sikkerhetskravene. Man kan velge et billigere stillas som ikke godkjent for formålet, kjøpe produkter uten kvalitetsmerking eller koble strømmen på den enkleste, billigste måten og så videre.

Etter hvert som kundene lærer mer og produktene blir bedre, må solcellebedrifter sørge for at utdanningsnivået og kvalitetskontrollen øker i sine egne organisasjoner. Dette gjelder ikke spesielt solcelleindustrien, men denne industrien er både ny og «Klondike-aktig», og det er tydelige tegn på at det tas snarveier i både design og montering. Det kan være både farlig og dyrt. Disse anleggene skal vare i 30-40-50 år eller mer, så en solid installasjon kommer garantert til å betale seg.

I filmen, fra vårt svenske søsterselskap El av Sol Nordic AB, snakker Anders Allöv fra Rambôll og Thomas Cajander fra Hemsö om sine erfaringer, krav og prioriteringer når det gjelder installering av solenergisystemer. De gjør dette i rollene som henholdsvis prosjektleder og teknisk sjef, og de har lang erfaring med solenergi. Hvis du vurderer å investere i et solcelleanlegg, da har denne filmen verdi for deg. Se filmen Höga krav på solenergianläggningar

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.