Forutsetninger for å montere solcelleanlegg i Norge

Forholdene som er avgjørende for hvor effektivt det er å bruke solenergi som energikilde varierer over hele verden og det finnes statistikk for nesten alle geografiske områder. For eksempel kan store deler av Skandinavia sammenlignes med Sør-Tyskland.

Et velfungerende solcelleanlegg i Norge bør gi 800 – 1100 kWh per installert kW i panelkraft og år. I løpet av vintermånedene produseres det naturlig nok mindre strøm fra solceller. Eksempel Oslo: I perioden november-februar får vi kun 6 % av hele årets solstråling.

Hvis du for eksempel installerer et anlegg med solceller som har en nominell toppeffekt på 30 kW, bør du derfor kunne produsere 24 000 – 33 000 kWh på ett år.

Varme er ikke, som man skulle tro, positivt for strømproduksjon via solceller. Solcellene produserer best når det er kaldt. Solcelleanlegget produserer derimot mye mer på sommeren, da soltimene er flere. Det er fremst for at dagene er lengre, men også for at det relativt sett er mere sol i sommermånedene.

Det er mange forskjellige faktorer som påvirker solenergiproduksjonen, for eksempel:

  • Solstråling der du bor. Det finnes flere hjemmesider som beregner solinnstråling og soltimer, men Norge er faktisk et av de landene i Europa som har dårligst datadokumentasjon på dette. Solkartene er, bortsett fra i Oslo, laget av kommersielle aktører og kan vise relativt store avvik for samme adresse/hus. Be om at leverandøren kan vise til uavhengige data som for eksempel Schletter-beregning (beregningsprogram som er internasjonalt og har høy grad av eksakthet). Dette blir avgjørende for kalkylen som viser lønnsomheten for solenergianlegget.

  • Himmelretning for installasjon: Rett sør er best for maksimal produksjon, men øst og vest gir lengre produksjonstid per dag. Er det kanskje bedre å optimalisere beliggenheten ut fra forbruket du har på eiendommen, med en krafttopp om morgenen og / eller ettermiddagen? Det vil være bedre økonomi å produsere for eget forbruk enn å selge overskuddet, dermed er produksjon over større del av døgnet oftest best.

  • Helling på solcellemodulene: Omtrent 35-50 grader til horisontalplanet er best for høyest mulig produksjon, men dette avhenger også av hvor i landet du bor. Hvis du i stedet monterer på en vegg, dvs. vertikalt (90 grader), synker effekten med et gjennomsnitt på 8%. Forutsatt at du har en tomt som passer, kan en bakkeinstallasjon være et alternativ hvis takene ikke er egnet for solceller.

  • Skyggelegging: Når cellene havner i skyggen av andre bygninger, trær, flaggstenger, skorsteiner og lignende, avhenger strømtapet av hvilket system du har, inverter / parallellkobling eller optimalisert system med paneler som fungerer hver for seg. Det er også en forskjell mellom forskjellige paneltyper og hvordan de fungerer når produksjonen reduseres eller forsvinner på hele eller deler av panelet. Les mer om dette her

  • Fremtiden i nærområdet: Husk at små trær kan vokse seg store i løpet av solcelleanleggets levetid. Sjekk også om byplanleggingskontoret har utviklingsplaner for området, dvs. planer som kan påvirke solstråling i fremtiden.

  • Tid med snødekke: Når det er snø på panelene, produseres normalt ikke strøm. Hvis snødekket er tynt, kan det slippe gjennom litt sol, og dermed kan det produseres noe strøm, men det er ikke forventet.

  • Forurensning: Forurensning av panelene reduserer solstråling og dermed produksjon av elektrisitet. Panelene er imidlertid utformet slik at normal tilsmussing (støv, pollen osv.) Forsvinner når det regner.

  • Aldring: Det forventes at kraftreduksjonen vil gå ned til 8% når panelet har vært i drift i 30 år, men dagens paneler har bedre effekt og lengre levetid enn de som inngår i de tidlige systemene. Nye og forbedrede produkter kommer hele tiden.

  • Systemets effektivitet, der vekselretteren er den viktigste komponenten. Les mer om vekselrettere/invertere her

  • Øvrig: Flatt eller skrått tak og hvilken vinkel? Hva tåler takkonstruksjonen? Er sikringene egnet for anlegget eller må det dimensjoneres om? Må det graves for kraftigere kabler eller er de du har OK?

Hvis du vil vite mer om forholdene for solcelleanlegg på din eiendom, ta kontakt med oss på

post@elavsol.no          eller ring oss på 922 81 000

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.