Vad kostar solceller?

Priset på en solcellsanläggning varierar självklart baserat på en mängd faktorer men enkelt, dvs mellan tummen och pekfingret…

…kan vi säga att solceller för lantbruk, företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kostar mellan 8 500 och 14 000 kr/installerad kW (exklusive moms). En installerad kW producerar mellan 800 och 1000 kWh/år och tar ungefär 6-7 m2 yta.

Några av de faktorer som påverkar priset är:

  • Anläggningens storlek och placering. Priset sjunker ju större anläggningen är. En markanläggning är billigare än en takmonterad anläggning.

Val av växelriktarsystem. Ett så kallat strängväxelriktarsystem är billigare än ett optimerat system. Av ett flertal olika anledningar rekommenderar El av Sol ett optimerat system men vi bygger även strängväxelriktarsystem om kunden vill ha det. Läs mer om olika system här.

Markanläggning

Växelriktare

  • Byggnadens utformning och taktyp. Ett platt tak är enklare att bygga på än ett tak som lutar men det gör inte alltid att det blir billigare. Plåttak är billigare (oftast) att bygga på än ett tak med tegelpannor på. Ett högt tak innebär mer byggställningar och kranlyft vilket driver priset uppåt. Behöver man bygga på flera tak istället för ett stort eller om det är många ”uppstick”, alltså skorstenar, avluftningsrör med mera, vinklar, nivåskillnader och skuggningar påverkar det priset uppåt.
  • Produkternas kvalitet. Det finns många fabrikat och varianter på paneler, växelriktare med mera. El av Sol väljer alltid kvalitetsleverantörer vilket i fallet paneler betyder att vi använder så kallade Tier1-leverantörer. En tier1-leverantör har blivit godkänd av Bloomberg högst ställda krav (bara 10-15 leverantörer når dessa krav).

  • Förutsättningarna för elinstallationen. Det kan, förutom det normala eljobbet, behövas en större säkring, grävning eller andra åtgärder/modifieringar på elområdet för att solcellsanläggningen ska fungera optimalt.

  • Förutsättningar på montagesidan. Paneler och annat material ska transporteras till och lyftas upp. Personalen ska resa och eventuellt bo på plats.

  • Säkerhet och administrativa frågor. Åtgärder för taksäkerhet och arbetsmiljöfrågor kostar och en mer omfattande dokumentation tar administrativ tid. El av Sols kunder prioriterar detta högt och El av Sol tar också över arbetsmiljöansvaret för bygget.

  • Eventuella tillval. Det kan handla om att man vill visa upp anläggningen på en monitor eller säkra den långsiktiga hållbarheten på anläggningen genom ett serviceavtal.
  • Vi börjar med att undersöka förutsättningarna för en hållbar och lönsam solenergilösning. Då väger vi era behov och ambitioner med de tekniska förutsättningarna på plats. Vi drönarflyger taket eller marken där anläggningen skall vara och tar in annan relevant information. Utifrån de olika parametrarna tar designavdelningen fram och våra solcellsexperter presenterar en lösning och ett pris.

Hur beräknas priset?

När designavdelningen tar fram förslaget på lösning använder de beräkningsprogram[1] för snö och vindlastberäkningar med mera för att säkra att lösningen blir hållbar under hela den långa tid den ska leverera solel till er. En del leverantörer använder kalkylprogram på sina hemsidor där du som kund själv kan lägga in dina siffror och uppgifter och få ett pris presenterat. Det behöver absolut inte vara fel sätt, men vi upplever att det är för många variabler för att detta ska räcka för en fullständig lösning. Därför använder vi oss endast av beräkningar utifrån en personlig dialog och med betrodda beräkningsprogram.  För oss är det viktigt att lösningen utgår från era behov, lever upp till alla krav som finns, är så komplett som möjligt samt är visuellt tilltalande.

Det är viktigt att lösningen är en helhetslösning, alltså att det inte tillkommer överraskningar under installationstiden eller efteråt. Priset ska vara på en nyckelfärdig anläggning och det normala ska vara att ÄTA[2] inte tillkommer.

Serviceavtal

En solcellsanläggning har inga rörliga delar och innehåller ingen vätska eller gas. Det är således upplagt för en trygg och stabil drift. Vår långa erfarenhet säger detsamma. Det är sällan problem. Dock kan det hända saker som ligger utanför din kontroll. Det kan vara fabriksfel på en produkt, det kan blåsa ned träd, det kan kastas sten och blixten kan slå ned och lösa ut överspänningsskyddet – för att nämna något. För att du inte skall få stopp i driften och för att du inte skall få kostnader för att byta ut produkter (också med garanti), kan man hos oss teckna ett serviceavtal. Vi övervakar då anläggningen hela tiden och meddelar och åtgärdar felet utan kostnad för anläggningsägaren. Läs mer om serviceavtal här.

Vad är återbetalningstiden?

I grova drag kan man säga att med dagens elpriser är anläggningen betald på 8 – 14 år. Det betyder att även med de historiskt låga elpriser vi har idag, är det lönsamt att investera i en solcellsanläggning. Dagens räntekostnader och produkternas markanta prisnedgång de sista åren, är orsaken till detta. Om elpriset ökar, blir kalkylen bättre. Läs mer om elpriser i framtiden här.

Beräkningsprogrammen är framtagna efter en omfattande datainsamling under lång tid och av olika instanser, myndigheter och producenter.

ÄTA står för ändringar, tillägg och avgående vilket betyder arbeten som inte finns med i ordern vid projektstart, alltså ändringar som sker under arbetets gång. Dessa kan i värsta fall vara betydande.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.