Stor satsning på solenergi

Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att bestå av cirka 1500 paneler och ha en toppeffekt på 500 kilowatt.

Till årsskiftet räknar Woodsafe i Västerås med att ha sin nya solenergianläggning i drift.  Den kommer att bestå av ungefär 1 500 solcellspaneler som riktas mot syd, öst och väst för att få så många soltimmar som möjligt.

– Nu kommer vi att nå målen i vår hållbarhetsstrategi om att Woodsafe ska vara koldioxidneutrala och självförsörjande på el från solens strålar. Det är viktigt för oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det här är en investering i vårt arbete med att nå klimatmålen, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.Den energi som produceras kommer i första hand att förbrukas av Woodsafe, men när det finns ett överskott kommer energi också att gå till närliggande villor i Hökåsen och Tillberga. Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt, vilket motsvarar den energi som förbrukas av ungefär 100 normalstora villor.

– Vi växer och är i behov av mer energi. På det här sättet förser vi oss själva och täcker vårt behov på årsbasis samtidigt som vi kan sälja el vidare.

Woodsafe investerade för två år sedan i en ny biobränsleanläggning, där träpellets ger all den värmeenergi som verksamheten behöver. Woodsafes truckar är eldrivna och företagets lastmaskin drivs med biodiesel. Woodsafe källsorterar allt avfall enligt det kommunala avfallsbolaget Vafab Miljös föreskrifter. Woodsafe är ISO 14001-certifierade.

– Många företag ser liksom Woodsafe nyttan av att investera i en solenergianläggning som kan producera den el som verksamheten behöver och dessutom ett överskott som kan säljas. El av Sol har byggt över 500 solenergianläggningar runtom i Sverige och vi ser att marknaden bara växer och växer, säger Håkan Lindberg, grundare av El av Sol Nordic.

Woodsafes vd Thomas Bengtsson framför fabriken i Västerås som ska förses med 1500 solpaneler på taket. Foto: Anna Sjöström

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.