Solcellsbidrag

money-wallet

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktar sig till privatpersoner, företag och offentliga organisationer och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Bidraget täcker 20% av den totala kostnaden för anläggningen, men maximalt 1,2 miljoner kronor (i bidrag). Stödet lämnas för ett (1) solcellssystem per byggnad/fastighet och omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen, antingen via blankett eller elektroniskt via webb. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till Länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. För företag gäller att ansökan skall vara inkommen till Länsstyrelsen innan projektet påbörjats. Hos Jordbruksverket finns även andra stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar. Bland annat för solcellsanläggningar där en lantbrukare under vissa förutsättningar kan få upp till 40% i stöd.

Om du vill veta mer eller få råd och hjälp med att söka stöden är du välkommen att prata med någon av våra solcellsexperter.