Solceller
Företag, lantbruk & fastigheter

Investering med hög avkastning

Att investera i en solcellsanläggning för ditt företag eller lantbruk ger dig stora möjligheter för en hög produktion på årsbasis.

För bara några år sedan var solceller dyra och de flesta investeringar som gjordes hade dåliga kalkyler. Idag är det en helt annorlunda marknad då inköpspriserna har sjunkit drastiskt och därför har vi idag hållbara kalkyler med kort payoff-tid samtidigt som du kan sätta en grön profil på din fastighet eller ditt företag!

Då många företag och lantbruk har stora takytor och som ligger i söderläge så har de oftast mycket goda förutsättningar för att få en bra årsproduktion och avkastning på sin solcellsanläggning (6–12%). Genom att investera i en solcellsanläggning så ökar fastighetens värde samtidigt som det minskar din elräkning redan från dag ett.

Inför varje start av våra nyckelfärdiga solcellsanläggningar så besöker vi gärna er fastighet och kontrollerar förutsättningarna och att vi kan behålla en hög säkerhet vid installationen. Vi använder oss bara utav erfarna montörer och elektriker som har varit med oss sedan starten.

Vi utgår alltid från din årsförbrukning och anpassar solcellsanläggningen efter just dina förutsättningar i fastigheten för att du ska få så bra avkastning och låg elräkning som möjligt.

 

solceller, solpaneler, företag, lantbruk, fastigheter

Tryggheten i våra solceller/solpaneler

Alla våra solcellsanläggningar levereras med övervakning ner på panelnivå för att kunna säkerställa att solpanelerna fungerar felfritt och utan anmärkningar.

Tack vare vårt samarbete med Kraftpojkarna AB så erbjuder vi endast produkter och system med höga kvalitetskrav och lång livslängd.

Vi på El av Sol Nordic AB har en bred kunskap och stor erfarenhet av att projektera solcellsanläggningar på företagens stora fastigheter. Bara under år 2016 så projekterade och levererade vi över 60 st solcellsanläggningar som tillsammans hade en paneleffekt på över 2,3 MW. Vi har projekterat och byggt över hela Mellansverige och vi lämnar mer än gärna referenser på begäran.

Om du skulle vilja veta mer så besöker vi mer än gärna er för att informera mer om våra lösningar och verksamhet! Vi har ett huvudkontor i Katrineberg utanför Västerås där du som kund är mer än välkommen att besöka oss för att få se flera olika solcellsanläggningar och typer för inspiration.

Det finns stöd som hjälper dig på traven när du installerar solceller. Läs mer om det statliga solcellsbidraget på vår sida.

Fördelar med solceller/solpaneler för lantbruk, företag & fastighetsbolag

  • Ökar förståelsen av energi vilket i sin tur kan leda till att man blir bättre på att spara energi.
  • Minskad kostnad för elförbrukningen.
  • Väljer själv komponenter efter önskad funktionalitet. Se hur SolarEdge fungerar.