Solceller ger bättre avkastning än energiskog

Omställningen till förnybar energiproduktion är i full gång. Men vilken av de förnybara energikällorna är effektivast; solkraft, vindkraft eller energiskog. Här jämför vi hur solceller står sig mot energiskog när det handlar om avkastning.

Det snabba svaret: solceller har tio gånger större ytteffektivitet jämfört med energiskog.
Bara en begränsad del av Sveriges yta kan användas för att framställa förnybar energi. Vindkraft är populärt men kräver stora investeringar, inte minst när man anlägger kraftverken till havs.

Solceller har stora fördelar

Solceller har stora fördelar i och med att de inte avger något buller och byggs nära marken. Dessutom är solenergi den typ av energi som den svenska allmänheten helst vill investera i, enligt undersökningar som gjorts vid SOM-institutet i Göteborg i drygt 20 år.
När det handlar om markanvändning är utgångspunkten i Sverige att jordbruksmarken i första hand ska användas för att producera livsmedel. Därför är det mycket viktigt att säkerställa hur man till en så låg kostnad kan producera så mycket energi som möjligt på så liten yta som möjligt.

Tio gånger högre energieffektivitet

År 2020 odlades ungefär 8 400 hektar med energigrödor enligt Jordbruksverkets siffror. På ett år kan energiskog lagra 5-7 kilowattimmar per kvadratmeter. Då ska man dessutom komma ihåg att halva energin går förlorad när den ska användas som drivmedel,
Som jämförelse kan en markbaserad solcellspark ge 60-70 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Då antar man att det handlar om 1,5 hektar per megawatt solceller.
Kortfattat innebär detta att yteffektivitet är tio gånger högre med storskalig solelproduktion jämfört med energiskog på jordbruksmark. Men de båda metoderna utesluter inte varandra – på flera platser pågår projekt där man även odlar energiskog i anslutning till solcellsparker.
Mälardalens Högskola forskar om hur utbytet från odling respektive solceller ska läggas upp för bästa möjliga effektivitet när jordbruk och solelproduktion ska kombineras.

Två heta tips när det handlar om investeringar i förnybar energi:

  • Installera solceller på jordbruksmark istället för energiskog.
  • Bygg ut storskalig solkraft och kombinera solceller med odling av energiskog.

Källa: landlantbruk.se/

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.