Solceller för fastighetsägare

För en fastighetsägare har en solcellsanläggning minst fyra funktioner:

– En möjlighet att ”hyra ut taket”

– Ökat fastighetsvärde

– Minskning av energibehovet (kWh/kvm)

– Bidrar till nå hållbarhetsmål och kundnöjdhet

Elproduktion – att ”hyra ut taket”

En solcellsanläggning innebär en möjlighet att använda taket på fastigheten på ett sätt till. Man kan säga att en solcellsanläggning gör det möjligt att hyra ut även taket. Det finns några olika modeller för hur det skulle kunna se ut och en viktig grundfråga är vem som betalar för vilken el.

Elkonsumtion

En fastighetsägare kan som hyresvärd ha följande tre relationer till fastighetens elkonsumtion:

  • En hyresgäst hyr en hel fastighet, har elabonnemang och står för all el
  • Hyresgästerna har abonnemang och hyresvärden står för gemenskapsel (trapphus, garage, hissar, tvättmaskiner etc.)
  • Hyresvärden står för all el som antingen mäts och faktureras separat eller ingår i hyran

En hyresgäst hyr en hel fastighet, har abonnemang och står för all el

För en hyresgäst som har elabonnemanget och står för all el själv innebär en solcellsanläggning att hyresgästens elbehov minskar med motsvarande vad solcellsanläggningen producerar och hyresgästen konsumerar (om det är mer kommer en del av elen att exporteras ut på nätet och säljas till elhandelsbolag). Här kan man tänka sig tre alternativ:

  • Fastighetsägaren investerar i en solcellsanläggning, hyran höjs och hyresgästen får fri tillgång till solelen. Hyreshöjningen kan baseras på olika beräkningsmodeller till exempel motsvarande elpriset eller att fastighetsägaren vill ha en viss avkastning på investerat kapital.
  • Hyresgästen gör, med fastighetsägarens godkännande, investeringen och får tillgång till elen. Då är det viktigt att diskutera vad som händer med solcellsanläggningen om hyresgästen flyttar/går i konkurs med mera.
  • Fastighetsägaren investerar i solcellsanlägningen, tar över elabonnemanget och fördelar kostnaden för all el till hyresgästen (se modell tre nedan).

Hyresgästerna har abonnemang och hyresvärden står för gemenskapsel

För en fastighetsägare som har hyresgäster med egna abonnemang och själv står för gemenskapselen får man minskad kostnad för sin egen el. Den eventuella elproduktion utöver den momentana elkonsumtionen (alltså den el som konsumeras direkt) säljs ut på nätet. Om gemenskapselen är ringa i omfattning så bör fastighetsägaren överväga att övergå till att upprätta ett system med individuell mätning och debitering (IMD) vilket innebär modellen nedan.

Hyresvärden står för all el som antingen faktureras separat (IMD) eller ingår i hyran

För en hyresvärd som står för elabonnemanget för hyresgästerna (och antingen fakturerar ut eller låter den ingå i hyran) kommer all producerad el som konsumeras inom fastigheten att minska behovet av att köpa el. Är kostnaden för elen 1 kr/kWh (med alla avgifter och skatter) och solcellsanläggningen producerar 100 000 kWh/år som förbrukas i fastigheten kommer den minskade kostnaden bli 100 000 kr/år. Man kan säga att hyran för att hyra ut taket blir 100 000 kr/år.

Ökat fastighetsvärde

Då en fastighet ofta värderas utifrån hyrorna och eller driftsnettot, kommer en solcellsanläggning på taket som möjliggör en ökad hyra eller minskad elkostnad i motsvarande mån anses förbättra fastighetsvärdet. Istället för att köpa elen och därmed bidra till energibolagets balansräkning kan man se det som att fastighetsägaren bidrar till sin egen balansräkning.

Minskad energiförbrukning

Eftersom fastigheten har en egen produktion av el kommer energibehovet att minska i samma omfattning. Om en solcellsanläggning producerar 100 000 kWh och har en total yta på 10 000 kvm minskar energibehovet med 10 kWh/kvm.

Detta i sin tur kan göra att fastighetsägaren får tillgång till miljörelaterad finansiering med bättre villkor. Det i sin tur är också en besparing som solcellsanläggningen bidrar till.

Hållbarhetsmål och kundnöjdhet

Ofta har företag (både hyresvärden och hyresgästerna) som solcellsanläggningen kommer att bidra till. Därtill är det många kunder (både hyresgästerna och hyresgästernas kunder) som kräver eller uppskattar en grön profil hos sin hyresvärd/leverantör.

Läs mer under Solceller fastighet

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.