Rocklunda – en föregångare i klimatarbetet

Området Rocklunda i Västerås framstår allt tydligare som en föregångare i Sverige i vår gemensamma resa till att bli klimatneutrala. Genom smarta val och genom att anamma ny teknik har man tagit stora steg mot sitt mål. Faktum är att Rocklundas mål är att bli klimatpositiva, ett mål de vill nå senast 2030. En utmaning, men långt ifrån en omöjlig sådan.

Rocklundaområdet är ett av Sveriges största sammanhängande idrottsområden. Här finns arenor för många olika idrotter, ishall, bandyplan, gym, friluftsområden, stall och ridhus. Sammanlagt rör det sig om ungefär 15 arenor samlat på en yta om 600 000 kvadratmeter.

Ett stort antal verksamheter som kräver mycket el för att kunna genomföras. Rocklunda Fastigheter har valt en ny, banbrytande väg för att få ned energiåtgången. År 2015 drogs ett stort projekt igång med målet att göra kraftiga energibesparingar. Genom satsningar på nya innovationer, ny teknik och genom samarbeten med företag inom till exempel solenergi har Rocklundaområdet visat på möjligheter för andra att ta efter.

Så ser satsningen ut i Rocklundaområdet

Ett av de företag som anlitas för att göra Rocklundaområdet klimatpositivt är vi på El av Sol Nordic AB. Vårt samarbete har lett till att Rocklundaområdet förvandlas till en elproducent. Vi har installerat solpaneler på olika fastigheter – exempelvis tidigare på ABB Arena Syd som nu ska byggas ut, samtidigt som solpaneler nu i höst 2021 ska installeras även på ABB Arena Nord – och som en följd av detta så producerar Rocklundaområdet nu själva en del av den el de själva behöver.

Den egna produktionen motsvarar efter nuvarande satsning ungefär en knapp femtedel av det behov som hela Rocklundaområdet har, vilket är bra för såväl klimatet som för Rocklundas driftkostnader. Den energi som produceras i Rocklundaområdet av solceller och solpaneler skulle räcka för att en elbil skulle kunna köra jorden runt ungefär 100 gånger. Det ger en bra bild av vilken effekt solenergi kan erbjuda.

Förutom solenergins bidrag har Rocklunda sedan satsningen på energibesparingar sjösattes år 2015 lyckats halvera mängden köpt fjärrvärme. Detta trots att, paradoxalt nog, en ökad uthyrning har skett, nya byggnader tillkommit och att säsongerna för både bandy och ishockey har förlängts. Rocklunda visar att kakan både kan ätas och sparas till senare.

Genom smarta satsningar på ny, grön energi via El av Sol och genom att anamma nya innovationer har man skapat ett område som trots en kraftig expansion, ändå är avsevärt mycket energisnålare och klimatsmartare än andra områden av en liknande karaktär.

Utöver solceller - vilka andra detaljer har gjort skillnad?

Solceller har skapat väldigt bra förutsättningar för Rocklundaområdets energiförbrukning. Utöver detta så har de även fungerat som en inkörsport och ögonöppnare för folk i gemen.

Genom att använda LED-belysning i solpanelerna har man väckt ett stort intresse. Dessa lampor lyser upp området och skiftar färg beroende på exempelvis vilket lag som spelar: svart och gult för hockeyn, grönt och vitt för bandyn och orange när det är dags för en innebandymatch. Vid vanliga, matchfria dagar har man valt en regnbågsfärgad belysning för att poängtera att alla är välkomna att ta del av områdets olika aktiviteter.

Detta har skapat en snackis i Västerås. Något som också är en strategi inom klimatarbetet. Med över två miljoner årliga besökare så hoppas man kunna öppna ögonen för fler och få fler att välja de smarta lösningar som finns inom exempelvis solenergi.

Den egna produktionen motsvarar efter nuvarande satsning ungefär en knapp femtedel av det behov som hela Rocklundaområdet har, vilket är bra för såväl klimatet som för Rocklundas driftkostnader. Den energi som produceras i Rocklundaområdet av solceller och solpaneler skulle räcka för att en elbil skulle kunna köra jorden runt ungefär 100 gånger. Det ger en bra bild av vilken effekt solenergi kan erbjuda.

Förutom solenergins bidrag har Rocklunda sedan satsningen på energibesparingar sjösattes år 2015 lyckats halvera mängden köpt fjärrvärme. Detta trots att, paradoxalt nog, en ökad uthyrning har skett, nya byggnader tillkommit och att säsongerna för både bandy och ishockey har förlängts. Rocklunda visar att kakan både kan ätas och sparas till senare.

Genom smarta satsningar på ny, grön energi via El av Sol och genom att anamma nya innovationer har man skapat ett område som trots en kraftig expansion, ändå är avsevärt mycket energisnålare och klimatsmartare än andra områden av en liknande karaktär.

Smarta system och lösningar sparar energi

Just LED-belysning är för övrigt en annan viktig del av den pågående satsningen på att bli klimatneutrala. Genom att bara byta ut alla lampor mot LED-belysning i bandyhallen har man sparat in 400.000 kWh/år.

Utöver detta har Rocklundaområdet även skapat ett system som återvinner spillvärme från kylmaskinerna i bandyhallen för att värma upp andra anläggningar. I omklädningsrummen på Friskis & Svettis finns energisparande ”Rymd”-duschar och på urinoarerna inne i hockeyhallen så rinner inget vatten. Dessutom har stora besparingar gjorts genom moderna styrsystem för ventilation.

Genom att se till varje liten detalj så har Rocklunda Fastigheter tagit stora steg mot att bli klimatneutrala och så småningom också klimatpositiva. Det man gjort är att visa att det är möjligt och att det finns enorma vinster i att våga ta steget. Vilka följer efter?

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.