Ökad kunskap om el-projektering inom solenergi

El av Sol i samarbete med Vinnergi.

Antalet solcellsansläggningar i Sverige ökar i snabb takt. Under 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19 000 – till totalt 44 000 anläggningar, enligt Energimyndigheten. Däremot finns stora brister vid installationerna. Enligt en rapport från RISE sker var fjärde solcellsinstallation av ett företag som inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket, vilket är ett krav i Sverige. Något som Vinnergi och El av Sol vill komma till rätta med.

  • Samarbetet med El av Sol innebär att vi breddar vår kompetens inom solcellsanläggningar och kan möta den ökade efterfrågan ännu bättre. Vi jobbar ständigt för att möjliggöra framtidens hållbara energiproduktion. Med ett samarbete ökar tryggheten – både för oss och våra kunder, Oscar Gantz, Regionchef Living Mitt på Vinnergi.

Teknikkonsultbolaget Vinnergi sköter projektering och ritning av den el-tekniska delen av solcellsanläggningarna medan El av Sol projekterar, projektleder och installerar anläggningar för lantbruk, enskilda industri- och handelsfastigheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Med den gemensamma satsningen har företagen som ambition att leverera anläggningar över hela Sverige.

  • Med hjälp av Vinnergi får vi den dokumentation som krävs till stora kunder med spcifika krav. Efterfrågan av solcellsinstallationer har ökat otroligt mycket de senaste åren samtidigt som kunskapen från beställare och även inom branschen fortfarande är relativt låg – men ökande. Det är viktigt att en leverantör kan leverera både kunskap och kompetens, säger Markus Thulin, VD på El av Sol.

Ökad efterfrågan av solcellsanläggningar sker hos såväl privatpersoner som hos större aktörer och bland sina kunder ser Vinnergi en markant ökning inom nyproduktion, där solel alltmer blivit en större del av projekten redan från start.

  • Det är viktigt att det nu bokstavligen läggs mer energi på att göra nya byggnader mer hållbara. För oss på Vinnergi handlar grön omställning om inställning. Vi tycker det är så kul och spännande att samverka med framåttänkande bolag som El av Sol. Vi är och vill vara en trygg partner som kan, förstår och älskar ny teknik och vad den kan göra för människorna, avslutar Pierre Wallgren, vd på Vinnergi.

Samarbete mellan El av Sol och Vinnergi. Från vänster Markus Thulin, VD El av Sol, Oscar Gantz, Regionchef Living Mitt hos Vinnergi och Peter Kokocha, försäljningschef El av Sol

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.