Nya miljövänliga material för solpaneler

Finns det nya miljövänliga material för solpaneler? I takt med den ökade efterfrågan av solpaneler så sker också ett stort arbete i kulisserna med att ta fram bättre lösningar för miljön. Ett exempel på en innovation som presenterats på senare år handlar om ett helt nytt, blyfritt material – baserat på perovskit – som ska vara både bättre för miljön, säkrare och effektivare än de lösningar som normalt används. Dessutom är den billigare.

Detta material ska användas i syfte att konvertera solens energi till kraft. Normalt så används kisel för detta, men här kan alltså ett intressant skifte ske inom kort. Det kan alltså handla om en helt ny nyckelkomponent som kan innebära lägre kostnader, bättre effekt och en säkrare drift. Materialet – som kallas för Perovskit-Halider – har tagits fram som en gemensam ansträngning av amerikanska fysiker, ingenjörer och materialforskare.

Problemet – och den stora utmaningen att lösa – ligger i att materialet visat sig vara känsligt mot fukt. Dessutom så finns även en miljöfara i att materialet bryts ned till bly och att detta är något som på sikt kan skada miljön. Här finns utmaningar att ta, men det finns även fog för att tro att denna lösning – som ännu bara är i sin linda – kan ha potential att få fler att ta steget till att installera solpaneler till sina hem.

Solpaneler - ett bra val för miljön

Vad gäller solpaneler så är det ett bra miljöval sett till helheten. Den största miljöpåverkan sker i samband med tillverkningen och det är också där som den största delen av forskningen sker i dagsläget. Hur kan man minska energin som krävs för att producera vissa nödvändiga delar, hur kan man minska på giftiga ämnen och hur kan man skapa bättre förutsättningar i de länder där solpaneler och solceller produceras?

Ser man till att den största tillverkningen av solpaneler sker i Kina så finns all anledning att ta den senare frågan på allvar. Det är där man ser att den största miljöpåverkan finns och detta som en följd av att man använder kol som energi i samband med produktionen. Där kan det nästan bli tal om ett nollsummespel där vinsterna som finns i framtiden äts upp av den höga energiförbrukningen som krävs initialt. Ser man till Sverige så räknar man med att solpaneler kräver ungefär två år innan en återbetalningstid har skett och vår miljö kan börja göra vinster.

För, det gör den. Solpaneler ger ren energi och har dessutom andra fördelar. Det låter ingenting då solpaneler omvandlar energi från solen, det luktar inte och det finns även ekonomiska vinster att ta hänsyn till. Genom att sälja ett överskott av el som man själv inte förbrukar så kan man även tjäna en hacka som villaägare. Löser man bara frågan om mer miljövänligt material och en produktion som inte har så stor klimatpåverkan så är solpaneler definitivt framtidens lösning.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.