Strømpriser i fremtiden

Vi får ofte spørsmålet: Hva vil prisen på strøm være i fremtiden? Et vanskelig spørsmål som også profesjonelle analytikere har problem med å svare på, men vanskelig er ikke det samme som umulig. I nyere prognoser fra forskjellige aktører gir analysene sprikende resultat. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, sa en filosof en gang. Her er noen parametere som forhåpentligvis kan være til hjelp.

Ettersom produksjon av elektrisitet er variabel, må vi skille mellom de kortsiktige prisvariasjonene og de langsiktige. På kort sikt kan prisen variere mye, men på lengre sikt varierer den ikke i samme grad. «Strømprisene er 14 ganger høyere nå i sommer enn de var i fjor og med store forskjeller fra nord til sør i landet, men da må vi huske at prisene i 2020 var de laveste noensinne». Det sier Andreas Myhre, som er direktør for kraftforvaltning i Entelios, til E24.

Historiske data viser trender i følgende grafer:

Nå vet vi som sagt at 2020 var et år med historisk lave strømpriser, men sett i det lange perspektivet er allikevel strømprisene stigende.

NVE sier, i en rapport fra 2020, at strømprisene forventes øke frem til 2040. De sier også at det blir større forskjeller på landsbasis, slik at strømmen blir forholdsvis dyrere i sør enn i nord.

Kilde: NVE

Nye tall fra 2021 viser gjennomsnittlig strømpris for mai måned og viser at den var historisk sett veldig lav i 2020, men veldig høy i 2021:

Konklusjonene som kan trekkes av disse grafene er at prisen på strøm varierer veldig mellom årene, men at den langsiktige trenden er økende strømpriser. Vi tror at følgende faktorer er det som bestemmer den fremtidige prisen på fornybar elektrisitet:

Produksjon og overføringskapasitet

Produksjonskapasiteten for fornybar elektrisitet øker hele tiden. Produksjon av vannkraft skjer der naturen og ingeniørene er enige om at produksjon er mulig, det vil si at det må transporteres til sluttforbruker. For vindkraft er det noe mere lokalt, men fortsatt avhengig av å transportere strømmen via ledninger. For solkraft er det mye mer lokalt, men til gjengjeld må forutsetningene for god energiproduksjon (solinnstråling) foreligge. For solparker er det noe mere transport, men det kan fortsatt ses som lokal produksjon og kommer nok til å være slik i Norge. I andre deler av verden har solparker fått en større del av flere lands energiproduksjon og da øker også behov for infrastrukturen for å transportere strømmen.

Investeringskostnaden for sol og vind

Investeringskostnadene for solenergi og vindkraft synker. Det store fallet i priser er over, og vi kan ikke forvente like store prisfall i fremtiden. For at nyetablering av vindkraft skal være bærekraftig, sier en norsk, børsnotert vindkraftaktør at strømprisen må være mellom 33 og 37 øre for at selskapet skal lønne seg. For solenergi er det oftest tilbakebetalingstiden som anslås, det vil si hvor mange år som kreves for at anlegget skal ha betalt seg selv. Det kan variere fra seks til femten år, men vil uansett bli lavere ved høyere strømpriser. Vi vet at investeringene i fornybar energi øker kraftig og at det må til både for å møte fremtidig etterspørsel og forbruk, og for å oppnå de bærekraftmålene vi må oppnå.

Etterspørsel på strøm

I løpet av de siste 20 årene har etterspørselen på strøm falt gjennom omfattende energieffektiviseringer. Nå anslår for eksempel det svenske energibyrået at etterspørselen på elektrisitet vil øke med opptil 20% de neste 10 årene, basert på samfunnets skifte bort fra karbondioksidproduserende aktiviteter. Elektrifisering drives av både privat forbruk (for eksempel ladbare biler) og konvertering av tung industri. Det gjelder også for Norge og resten av Europa. I 2020 fikk vi se at en pandemi har stor innvirkning på samfunnet, også på strømforbruket. Mange fabrikker og bedrifter sto stille, men strømforbruket sank ikke så mye som dette skulle tilsi og CO2-nivåene sank heller ikke så mye som forventet.

Eksport- og importkapasitet og prisen på fornybar elektrisitet i Europa

Eksport- og importkapasiteten hos andre land i Europa øker jevnlig. Det betyr at vi blir mer og mer en del av det europeiske el-systemet, og prisene i Europa vil påvirke oss mer og mer. Prognosen er at prisene i landene i Europa vil nærme seg hverandre.

Været

Når vi går mot mer fornybar energi, vil været også påvirke prisen på strøm mer. Hvis det er en snørik vinter, vil det være mer vann i vannkraftdammene, og hvis vinteren er kald, øker behovet for strøm til oppvarming. Mye vind betyr at vindkraft produserer mye og solfylte dager gir mer strøm fra solceller. Vind og sol tar vanligvis hverandre ut; hvis det blåser mye, er det ikke så mye solstråling og omvendt. Variasjonen i været påvirker prisen opp og ned fra dag til dag, men over tid jevner det seg ut.

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.