Norges første solkraftverk er offisielt åpnet

Norges første og eneste solkraftverk med konsesjon som bygges på LNF-område.

Anlegget vil bli brukt som referanse for lønnsom middelvei der produksjon og kWh ikke belaster sårbar mark, gode boniteter og/ eller dyrkbar jord.

Prosjektet er utført i tett samarbeid mellom grunneier Per Anders Buer og El av Sol Norge AS. Vi har gjennomført alle delene av prosessen selv, alt fra konsesjonssøknad til bygging av parken. Det er stor forskjell fra andre initiativ innen solkraftverk i Norge.

 • El av Sol som Byggherre og ansvarlig utførende
 • Parken etableres på LNF-område/ randsone til dyrka mark
 • Grunt til fjell der solparken bygges
 • Ingen sprenging, kun fjerning av stubber og vegetasjon
 • Panelradene følger terrenget 
 • Godt egnet område for denne type produksjon i motsetning til skogbruk med lav bonitet 
 • Tilbakesetting av området er svært enkelt 
 • Planlegger for sauebeite

Korte fakta om Buer solkraftverk

 • Installert effekt: 1.1 MWP
 • Estimert årsproduksjon: 1 234 243 kWh
 • Areal benyttet: 19 dekar totalt
 • Antall paneler: 1728 stk Bificial
 • Inverter: 8 stk Huawai 115kW
 • Klargjort for batteri/ lagring
 • Installert: november.-mars 2023/ 2024
 • Driftsatt: Mars 2024

 

Skagerak Energitjenester bidrar for å holde kraftproduksjonen i balanse. Les mer om det her

Europower har fulgt prosjektet tett. Les mer om det her

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.