Solkraft i Skjebergdalen

Økte strømpriser og et stadig høyere forbruk av strøm åpner opp for nytenkning i forhold til strømproduksjon. Uproduktive områder og randsoner rundt innmark kan nå bli en arena for solkraftanlegg, noe som kan gi klingende mynt i kassa til landets bønder.

Denne artikkelen er skrevet av journalist Odd Arne Ruud. En forkortet versjon er publisert i Sarpsborg Arbeideblad. Artikkelen publiseres med tillatelse fra journalisten.

Bærekraftig Optimalisering* er et bedriftsnettverk av spesialister som sammen med grunneieren optimerer søknader, beregninger, planlegging, prosjektering og bygging av anlegg som utnytter solens energi som strømkilde. Solkraft, -lagring og elektrisk mobilitet er etterhvert kjente begreper. Dette bedriftsnettverket dekker hele kompetanse- og verdikjeden som er nødvendig for at grunneier kan produsere kraft som også er tilpasset forvaltningens retningslinjer, lover og forskrifter. Konseptet tilbyr de innen landbruk samt til ulike næringsvirksomheter innen bygg og industri.

*Bedriftsnettverket Bærekraftig Optimalisering er en innovativ måte å sette sammen en verdikjede på. Bedriftsnettverket er et prosjekt som er delfinansiert av Viken Regionråd. 

Nå har nettverket prosjektert sitt første anlegg for bruk i landbruket, beliggenheten er tiltenkt det som i dag er en randsone eller et lite produktiv område sør for Buer gård i Skjebergdalen. Planene ligger nå til saksbehandling i Sarpsborg kommune. Initiativtager Carl Christian Sibbern fra Bærekraftig Optimalisering håper planene blir godkjent, og at de kan komme fort i gang med byggingen av anlegget.

– Det finnes mye areal i landbruket som i dag blir definert som områder med tilnærmet null verdi. Dette er uheldig for landbruksnæringen, men også for samfunnet som sådan. En fjellknaus er ikke egnet som dyrkbar mark og det vokser ikke rart med trær på fjellgrunn. Slike områder er derimot perfekte for et solkraftanlegg og vil fort kunne bli et areal med stor verdi for grunneieren, forklarer Sibbern.

Områder som er egnet til slike anlegg bør være opp mot 15 mål. Det behøver ikke være et sammenhengende areal da anlegget kan etableres i flere enheter.

ØKT VERDI: Trioen Anders Martin Moe (36) fra MHTech, Michael Haug (37) fra EL av Sol Norge og Carl Christian Sibbern (54) fra Bærekraftig Optimalisering har sammen med grunneier Per Anders Buer og et knippe med andre spesialister søkt om etablering av et nytt solkraftanlegg i Skjebergdalen.

Høyere forbruk

En soleklar målsetning er at dette vil være et anlegg som er økonomisk optimalt for grunneieren. På egen eiendom kan grunneieren produsere strøm til eget forbruk og selge overskytende strøm til andre kraftleverandører. Et slikt lokalt anlegg i denne størrelsen kan i følge leverandøren, under optimale forhold, produsere 900.000 – 1.000.000 kWh i løpet av et år.

– Skal vi nå klimamålene innen 2030 er solenergi er viktig bidrag til miljøvennlig strøm. Vi bruker stadig mere strøm til ulike formål. I dag er det mange elektriske biler som trenger lading, ganske sikkert er det snart også en tid for elektriske landbruksmaskiner som vil kreve mere strøm, forteller Anders Martin Moe. Han er daglig leder i MHTech, et firma som ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte kraftgenerasjonssystemer.

Vesentlig aktør

«Bærekraftig Optimalisering» er en sammensetning av flere aktører, alle med kompetanse for å skreddersy et anlegg tilpasset de ulike grunneierne. Aktørene er: El av Sol Norge, Grønt Maskin, MHTech, Naturpartner, GK Elektro, LOS Cable Solutions, Bredesen Opset, Entro, Nordic Lease Partner, YSA Design, IT Finans og Nordic Innovation. – I et slikt optimaliseringsprosjekt er selvsagt grunneieren den vesentligste aktøren i denne nettverksmodellen basert på transparens mellom partene. Sammen med grunneierne er leverandører, produsenter og rådgiverne inne sammen for å lage en pakkeløsning der teori og praksis er samkjørt og som vil redusere strømutgiftene betraktelig. Samtidig vil dette gi en tilleggsnæring i det tradisjonelle landbruket, forklarer Sibbern som ønsker endringer i dagens ordninger med konsesjoner og uoversiktlige kraftmarked. Prosjektet «Bærekraftig Optimalisering» er iverksatt av El av Sol Norge og har fått oppstartmidler av Viken fylke. På sikt håper de å få med seg nok grunneiere, så de selv kan ha mer kontroll på morgendagens kraftmarked.

Første i sitt slag

Anlegget som er under planlegging ved Buer gård er pilotprosjektet Bærekraftig Optimalisering ønsker i Norge. De tror at flere grunneiere fort vil fatte interesse for denne måten å produsere miljøvennlig strøm. – Dette er jo et revolusjonerende tankesett i landbruket. Mange tenker på dagens situasjon og hvordan de har utført sin virksomhet opp gjennom tiden. I disse dager tror jeg flere ser hva fremtiden bringer og at mange nå vil se på alternative måter å håndtere sitt høye strømforbruk, sier Michael Haug fra EL av Sol. Han representerer bedriften som leverer solcellepanelene og teknologien bak for å kunne produsere strøm ut av solens energi.

BERØRT OMRÅDE: Det planlagte solkraftanlegget har 2300 panel og vil ligge i randsoner mellom skog og dyrkbar mark. Buer gård ligger nord for dette bildet. (Illustrasjonbilde: Naturpartner)

Grønt skifte

Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, i 2030 sammenlignet med nivået i 1990.En stadig grønnere og mere bærekraftig utvikling må til om det skal være håp om å nå disse målene. – I Norge finnes det mye skog med lav bonitet, impediment og mark med generell lav produksjonsevne. Noen av disse områdene kan også være perfekt egnet til å produsere strøm i tillegg til de naturfunksjonene de har. Ved optimal etablering av et slikt anlegg tilpasset føringer, forskrifter og lovverk vil det ikke gå på bekostning av hensyn til naturvern, dyrket mark eller skogarealer hvor det i dag er produksjon, forklarer Sibbern. Mye av jobben for Bærekraftig Optimalisering den nærmeste tiden blir å jobbe tett på grunneiere og de ulike myndighetene som skal påvirke dette konseptet. Naturpartner AS i Skien er sammen med MHTech drivende i denne delen av prosessen. – Vi har selvsagt stor tro på at kommunene og flere grunneiere vil bidra til at vi får et grønt skifte. Jeg har stor tro på at dette anlegget blir godkjent, omfavnet og ønsket slik at det blir produsert ennå mer miljøvennlig strøm ved Buer gård enn de allerede gjør på siste generasjons anlegg på låvetaket, avrunder Carl Christian Sibbern fra Bedriftsnettverket Bærekraftig Optimalisering.

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.