Solcelleanlegg og elsikkerhet

Det viktigste for et solcelleanlegg er at det fungerer. På en trygg måte! Det viser seg at mange installasjoner ikke oppfyller akseptabel standard. Det fører til at anlegget ikke produserer så bra som det burde og kan, og at det utsetter eiendommen for brannrisiko. Hvor vanskelig er det å gjøre rett?

Produkt

Først og fremst må produktene være holdbare og utskiftbare. De skal vare i mange år. Anlegget skal fungere i minst 25 år, sannsynligvis 30 til 40 år – og mer enn det. Det er dårlig prioritert å spare noen kroner ved kjøpstidspunktet. Å velge produkter av høy kvalitet bør være en selvfølge når du investerer for så lang tid. Hvilke produkter er da i denne kategorien? Det er veldig mange produsenter, importører og selgere av solcelleprodukter, og en god tommelfingerregel kan være at produsentene skal være innenfor gruppen av de som kalles Tier 1-produsenter. Det er en liste som Bloomberg oppdaterer årlig og hvor det er nødvendig å rangere i toppen når det gjelder produksjonsstørrelse, bærekraft i produksjon og transport, arbeidsmiljø, økonomi, kvalitet, etc.

Videre er det viktig at produktene er kompatible med fremtidige løsninger og produkter. Vi vet at lagring av strøm og ladning av elektriske kjøretøyer vokser raskt, og at nye løsninger kommer i raskt tempo.

En avgjørende del av installasjonen er de elektriske komponentene. De skal også jobbe i 30-50 år – minst. På en trygg måte. Å velge billige løsninger over kvalitet i anleggets elektriske komponenter er både farlig og uøkonomisk. Det er et gammelt uttrykk som passer godt i sammenhengen: «Kvaliteten på arbeid og produkt er merkbar lenge etter at prisen er glemt».

Installasjon

Et solcelleanlegg er en del av den elektriske installasjonen i bygningen. Det medfører krav på registrert elektriker/elektrovirksomhet ved montering og tilkobling av anlegget. Mange norske solcelleanlegg installeres av selskap som ikke er registrert i el-virksomhetsregister hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Elektroforetak som er registrert i DSB-registeret har en faglig ansvarlig som er registrert elektroinstallatør og DSB har slått fast at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utføres av registrert el-installatør.

Det er derimot ikke et krav å være medlem av en elektrikerorganisasjon som Nelfo, men medlemskap i Nelfo er et ekstra kvalitetsstempel. Nelfo utarbeider sjekklister, installasjonsveiledninger mm, slik at man står best mulig rustet til å levere ønsket kvalitet til sluttbruker. Nelfo holder også spesielle solcellekurser for sine medlemmer.

NEK (Norsk Elektoteknisk Komite) 400:2018 behandler solcelleinstallasjoner spesielt. Dette omfatter bland annet følgende: 1) Merking som viser at anlegget får strøm fra solceller og merking som viser at spenningsførende deler på DC-siden kan være spenningsførende (også etter at de er frakoblet). 2) Krav til automatisk utkobling dersom AC-spenning (nettspenning) forsvinner. 3)Krav til tilgang for brannmannskaper og trygge rømningsveier. 4) Plassering av omformeren.

Det sier seg selv at man kan presse prisene hvis det tommes på sikkerheten. Man kan velge et billigere stillas som ikke godkjent for formålet, kjøpe produkter uten kvalitetsmerking eller koble strømmen på den enkleste, billigste måten og så videre.

Av ovenstående bør det være åpenbart at det brukes en kvalifisert elektriker for tilkoblingen – gjennom hele byggeperioden. Det er ikke nok for en elektriker å komme og signere papiret når alt er klart. Elektriker må være en selvsagt del av hele prosjektet, og dermed legge til rette for både logistikk, prosjektledelse, kostnadsberegning og total sikkerhet for anlegget.

Man kan se, tydelig, om en kvalifisert elektriker har vært en del av hele installasjonen. Se filmen for å se hvordan anleggets elektriske installasjoner bør se ut:

https://www.youtube.com/watch?v=1OIa-trLZ7g

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit 

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.