Hvordan skal man sammenligne priser på solcelleanlegg?

Det hagler med tilbud om solceller. Prisene har falt mye de siste tre til fire årene og en viss stabilisering har innfunnet seg. Det er konstant prispress og det er et marked som tiltrekker mange nye aktører. Hvordan kan man vite hva man får for pengene – og hvordan vet du hva som er det beste anlegget for deg?

Først må vi se på hva som er inkludert i tilbudet. Har leverandøren lyttet til og forstått dine behov og din virksomhet, slik at anleggets størrelse og beliggenhet blir optimalt ut fra dine behov? For eksempel kan et anlegg på bakken noen ganger være bedre enn et på taket. Er kostnader for taksikkerhet medregnet og vil leverandøren overta arbeidsmiljøansvaret under installasjonen? Kreves det gravearbeid for innkommende kabelkapasitet og er disse kostnadene inkludert? Er det et strengvekslersystem eller et optimalisert anlegg? Og mye mer.

Noen ganger er det bedre å montere på bakken enn på tak.

Beregningsprogrammene som finnes på mange leverandørers hjemmesider kan gi en veiledning men kan selvfølgelig ikke gi eksakte priser. Hvis det er lovet en fast pris fra et regneark på en webside bør du sørge for at ingen kostnader kommer i tillegg. Du bør kontrollere hvordan kontraktet er utformet med tanke på dette, slik at du ikke får noen overraskelser. Det kan av og til virke som om leverandører har basert et lavt pristilbud på tilleggsarbeid. En pris fra en leverandør må være sammenlignbar med andre leverandørers tilbud, og de samme tingene bør inkluderes.

For å sammenligne egenskapene hos forskjellige produkter, bør du kjenne forskjellen mellom et system som bruker optimizere og en strengløsning. Forskjellen er:

Optimizere brukes for å få hvert panel (oftest to og to sammenkoblet) til å fungere uavhengig av de andre panelene i systemet. Det har noen fordeler: Hvis ett eller få paneler har redusert effekt i kort eller lang tid (på grunn av skygge, materialfeil, smuss eller annet), fungerer alle de andre panelene fullt ut. Bare spenningen produsert av de berørte panelene reduseres. Dette betyr også at ved brann eller annen årsak som gjør at man må opp på taket, er spenningen så lav at det ikke er farlig. Ved feilsøking er det bare å se i dataprogrammet eller i appen hvilket panel som ikke fungerer. Dette systemet er generelt, men ikke alltid, noe dyrere.

For strengbytteløsning er systemet koblet i serie med omtrent 20 paneler. Fordelen med dette er prisen. Denne løsningen har vanligvis, men ikke altid, noe lavere kostnad. Ulempen er at det blir full spenning når solen skinner og det er farlig å gå på et slikt tak i tilfelle brann eller annet som krever at man må opp. Det er også slik at hvis et panel mister spenning, mister alle den samme spenningen. Skygge, smuss eller teknisk feil på ett panel gir samme effektreduksjon på alle 20 panelene. Nyere paneler har soner som eliminerer noe av dette, da uproduktiv sone ikke tar med hele panelet slik det har vært tidligere. Feilsøking er vanskelig på strengsystem, da man ikke kan se hvilket panel som ikke fungerer som det skal.

 

Paneltyper:

Tidligere var prisen på monokrystallinske og polykrystallinske paneler forskjellig. I dag er denne prisforskjellen borte, og da velger man kort og godt monokrystalline. De har en høyere effekt og oppleves av de fleste å være estetisk bedre (helt svart). Forskjellen er strukturen til silisiumcellene og hvordan de plasseres i panelet. Mere om dette kan du lese her.

Uvanlig å se forskjellige paneltyper på samme tak: En av våre kunder byttet paneler etter noen år. Det gjorde han först og fremst av estetiske grunner og han solgte de gamle til en nabo som plasserte dem på et tak som var mindre synlig.

Lagring og mobilitet

Det skjer mye innen solenergi og nyhetene kommer ganske tett. Det kan være nyheter om elbiler som kan være batteripakker ved tider på døgnet da strømmen er dyr og som kan lades når strømmen er billig. Det er nye, mer miljøvennlige, måter å bygge batterier på og så videre. Vi er bare i begynnelsen av denne utviklingen og jo raskere man begynner å bruke solenergi, desto bedre blir økonomien på lang sikt. Strømregningen kommer, uansett om strømprisen akkurat nå er historisk lav. Selvfølgelig skal anlegget du velger, være kompatibelt med fremtidige løsninger. Det er også i produsentenes interesse at vi kan installere løsningene deres i etablerte anlegg i fremtiden, slik at det kommer oss forbrukere til gode. Vi husker at vi bar mobiltelefonen i en bag for 25 år siden, og vi har ikke sett den siste versjonen av mobiltelefonen på lenge enda. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men at solenergi er et voksende marked, det kan vi være sikre på. Derfor blir for eksempel lagring av energi billigere og flere muligheter blir tilgjengelige. Mens forskning og utvikling foregår i forskjellige deler av verden, fortsetter hverdagen for oss i et jevnt tempo – med solceller på taket eller med de samme gamle strømregningene i posten hver måned.

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.