Har spart 84.000 kroner på strømregningen

Per Anders (44) er glad for investeringen. I fjor installerte Per Anders Buer et solcelleanlegg på 440 kvadratmeter hjemme på låvetaket i Skjebergdalen. Anlegget produserer årlig opp imot 75.000 kWh med strøm. Det er strøm nok til å dekke årsforbruket til 3 eneboliger. Artikkel av journalist Odd Arne Ruud. Artikkelen ble publisert i Sarpsborg Arbeiderblad […]

Strøm over eiendomsgrenser

I Sverige innføres nye og endrede unntak fra kravet om nettkonsesjon fra 1. januar 2022. Den svenske regjeringen har nylig vedtatt flere endringer i kravene på nettkonsesjon. Blant nyhetene kan nevnes et helt nytt unntak for energideling. Endringen innebærer at man kan føre strøm over eiendomsgrenser, altså mellom nærliggende bygninger/eiendommer. Det er veldig gode nyheter […]

Hva sier valgprogrammene om satsing på solenergi?

Solenergi er i økende grad en del av det grønne skiftet, men det går langsomt i Norge. I denne artikkelen vil vi vise frem partienes miljøtiltak i perioden 2021 til 2025. Det betyr at det er mye mer enn solenergi som omtales, men her kan du få et overblikk over hva partiene vil jobbe for […]

Strømpriser i fremtiden

Vi får ofte spørsmålet: Hva vil prisen på strøm være i fremtiden? Et vanskelig spørsmål som også profesjonelle analytikere har problem med å svare på, men vanskelig er ikke det samme som umulig. I nyere prognoser fra forskjellige aktører gir analysene sprikende resultat. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, sa en filosof en […]

Forutsetninger for å montere solcelleanlegg i Norge

Forholdene som er avgjørende for hvor effektivt det er å bruke solenergi som energikilde varierer over hele verden og det finnes statistikk for nesten alle geografiske områder. For eksempel kan store deler av Skandinavia sammenlignes med Sør-Tyskland. Et velfungerende solcelleanlegg i Norge bør gi 800 – 1100 kWh per installert kW i panelkraft og år. […]

Kvalitetskrav for solcelleanlegg

Solenergi øker i omfang og betydning. Bare 0,4% av Norges energiforsyning kommer fra solen, men andelen øker for hver dag. Dette betyr at markedet for solceller, og antall leverandører, øker. Ikke alle leverandører lever opp til de samme kravene til kvalitet, levering og sikkerhet. Det gjelder ikke minst på området elsikkerhet. Mange norske solcelleanlegg installeres […]

Hvordan skal man sammenligne priser på solcelleanlegg?

Det hagler med tilbud om solceller. Prisene har falt mye de siste tre til fire årene og en viss stabilisering har innfunnet seg. Det er konstant prispress og det er et marked som tiltrekker mange nye aktører. Hvordan kan man vite hva man får for pengene – og hvordan vet du hva som er det […]

Solkraft i Skjebergdalen

Økte strømpriser og et stadig høyere forbruk av strøm åpner opp for nytenkning i forhold til strømproduksjon. Uproduktive områder og randsoner rundt innmark kan nå bli en arena for solkraftanlegg, noe som kan gi klingende mynt i kassa til landets bønder. Denne artikkelen er skrevet av journalist Odd Arne Ruud. En forkortet versjon er publisert […]

Solcelleanlegg og elsikkerhet

Det viktigste for et solcelleanlegg er at det fungerer. På en trygg måte! Det viser seg at mange installasjoner ikke oppfyller akseptabel standard. Det fører til at anlegget ikke produserer så bra som det burde og kan, og at det utsetter eiendommen for brannrisiko. Hvor vanskelig er det å gjøre rett? Produkt Først og fremst […]

Solcelleanlegg i Viken

Alle panelene er på plass på solenergianlegget på Buer gård. «Det har gått helt i henhold til planen, og faktisk blir vi ferdige før skjemaet», sier driftsansvarlig Jan Erik Garen hos El av Sol. Det monteres et system med optimering. Det betyr individuell monitorering av solcellepanelene. Systemet er fra Solar Edge og kommer fra våre […]

Bli en del av endringen.

Fyll ut dine opplysninger, så vil en av våre solcelleeksperter kontakte deg snart.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.