Strømpriser i fremtiden

Vi får ofte spørsmålet: Hva vil prisen på strøm være i fremtiden? Et vanskelig spørsmål som også profesjonelle analytikere har problem med å svare på, men vanskelig er ikke det samme som umulig. I nyere prognoser fra forskjellige aktører gir analysene sprikende resultat. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, sa en filosof en […]