Kvalitetskrav for solcelleanlegg

Solenergi øker i omfang og betydning. Bare 0,4% av Norges energiforsyning kommer fra solen, men andelen øker for hver dag. Dette betyr at markedet for solceller, og antall leverandører, øker. Ikke alle leverandører lever opp til de samme kravene til kvalitet, levering og sikkerhet. Det gjelder ikke minst på området elsikkerhet. Mange norske solcelleanlegg installeres […]