Monokristallina eller polykristallina paneler?

Monokristallina och polykristallina solpaneler fungerar på samma sätt: de fångar energi från solen och förvandlar denna energi till elektricitet. De är båda tillverkade av kisel och många tillverkare av solpaneler producerar både monokristallina och polykristallina paneler.

Både monokristallina och polykristallina solpaneler kan vara bra val, men det finns skillnader som det är viktigt att veta om. Den största skillnaden är typen av kiselsolceller: monokristallina solpaneler har solceller tillverkade av en enda kristall av kisel, medan polykristallina solpaneler har solceller tillverkade av många kiselfragment som är ihopsmälta.

Monokristallina solpaneler

Monokristallina solpaneler anses ha vissa fördelar. De viktigaste är högre effektivitet och snyggare design/utseende.

För att skapa solceller för monokristallina solpaneler formas kisel till stänger och skärs i skivor. Dessa typer av paneler kallas ”monokristallin” för att indikera att det kisel som används är enkristallskisel. Eftersom cellen består av en enda kristall har elektronerna, som alltså genererar elektricitet, mer utrymme att röra sig. Därför är monokristallina paneler effektivare än deras polykristallina motsvarigheter.

Polykristallina solpaneler

Polykristallina solpaneler har i allmänhet lägre effektivitet än monokristallina alternativ, men de har traditionellt varit billigare. I dag har denna skillnad nästan utplånats. De polykristallina solpanelerna har oftast en blå nyans istället för den svarta som är vanlig på monokristallina paneler. Istället för att använda en enda kiselkristall smälter tillverkare många silikonfragment samman för att bilda skivorna för panelen. Polykristallina solpaneler kallas också ”multikristallin”. Eftersom det finns många kristaller i varje cell finns det mindre frihet för elektronerna att röra sig. Som ett resultat har polykristallina solpaneler något lägre effektivitetsbetyg än monokristallina paneler.

Uteseendet

Det finns nog inte många exempel på att samma tak har fotograferats med både mono- och polykristallinpaneler, men en av våra kunder ville byta till monokristallin efter några års drift. Det gjorde de främst av estetiska skäl, men det bidrog också till ökad el-produktion. De sålde de gamla panelerna till en kund som hade ett tak som låg avskilt och inte syntes i det dagliga. Du kan bedöma själv vad du tycker:

Katrinebergs gård, Västmanland

Sammanfattning

I dag är prisskillnaden så gott som utplånad och då väljer de flesta monokristallina paneler. De har lite högre effekt och anses av de flesta som snyggare. Båda kan fås med svarta eller olackade (aluminium) ramar.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.