logo_web

Lättare för BRF:er att dela på solel

Nästa år blir det enklare för bostadsrättsföreningar att använda solceller. Detta står klart efter att regeringen ändrat i reglerna för interna nät, den så kallade nätkoncessionen, i ellagen.

De nya reglerna börjar gälla redan 1 januari 2022 och har tagits emot mycket positivt av solcellsbranschen. Regeringens lagändring innebär att en bostadsrättsförening med flera byggnader inte längre behöver installera en egen servis/elcentral för inkommande el till respektive byggnad eller fastighet. Det kommer i och med detta att bli möjligt att dela fritt av den el som är producerad med solceller mellan de olika byggnaderna i föreningen.

Stora fördelar för bostadsrättsföreningen

Fördelarna med detta är stora för BRF:en och dess medlemmar. Dels blir frågetecknen färre då reglerna förenklas, administration blir enklare när solceller ska installeras och framför allt blir kostnaderna lägre och tryggheten större.

Energi-och digitaliseringsminister Anders Ygeman skrev på ändringarna i ellagen den 28 oktober.

Kommer att bidra till ett fossilfritt samhälle

Att lättare kunna flytta förnybar och fossilfri el som exempelvis solkraft inom en bostadsrättsföreningen är mycket positivt för solcellsbranschen. Många experter att ändringen i koncessionen kommer att göra att fler bostadsrättsföreningar kommer att investera i egna solcellsanläggningar. Dessutom möjliggör en bättre styrning och användning av el mellan fastigheter. Detta kommer helt enkelt att bidra till mer solel och fler smarta fastigheter och göra att målet att Sverige elförsörjning ska bli fossilfri ska nås snabbare.

Läs mer om solceller för din BRF.

Producera egen. miljövänlig el.

Varför El av Sol.

El av sol är experter på solceller för fastighetsägare, industri, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Har du ett stort tak, har vi en lösning! Vi finns med hela vägen – från start till nyckelfärdig anläggning. Låt våra solcellsexperterräkna på din miljöeffekt och skräddarsy den bästa lösningen för din verksamhet.

fyll i dina uppgifter. Vår serviceavdelning kommer att kontakta dig inom kort.

Serviceärende

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

footer-hemsida