Lantbruk, företag & fastigheter

Investering med hög avkastning

Att investera i en solcellsanläggning ger ditt företag eller lantbruk möjlighet att producera stora mängder el som kan försörja din verksamhet samtidigt som du kan sälja vidare överskottet. 

För bara några år sedan var solceller dyra och de flesta investeringar som gjordes hade dåliga kalkyler. Idag är det en helt annorlunda marknad då inköpspriserna har sjunkit drastiskt. Därför har vi idag hållbara kalkyler med kort payoff-tid samtidigt som du kan sätta en grön profil på din fastighet eller ditt företag. 

Då många företag och lantbruk har stora takytor har de ofta mycket goda förutsättningar för att få en bra årsproduktion och avkastning på en solcellsanläggning (6–12%). Genom att investera i solceller ökar fastighetens värde samtidigt som det minskar din elräkning redan från dag ett.

solceller, solpaneler, företag, lantbruk, fastigheter

Vi utgår alltid från din årsförbrukning och anpassar solcellsanläggningen efter just dina förutsättningar. Allt för att du ska få så bra avkastning och låg elräkning som möjligt.

Inför varje start av våra nyckelfärdiga solcellsanläggningar besöker vi gärna er fastighet. Vi kontrollerar förutsättningarna och ser till att vi kan behålla en hög säkerhet vid installationen. Vi använder oss bara utav erfarna montörer och elektriker som har varit med oss sedan starten.

Tryggheten i våra solceller/solpaneler

När du anlitar El av Sol kan du känna dig trygg av flera anledningar. 

  • Alla våra solcellsanläggningar levereras med övervakning ner på panelnivå för att kunna säkerställa att de fungerar felfritt och utan anmärkningar.
  • Tack vare vårt samarbete med Kraftpojkarna AB så erbjuder vi endast produkter och system med höga kvalitetskrav och lång livslängd. 
  • Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet av att projektera solcellsanläggningar på stora fastigheter. Hittills har vi levererat över 340 solcellsanläggningar som tillsammans har en paneleffekt på över 14,4 MW. 
  • Vi har byggt över stora delar av Sverige och vi lämnar mer än gärna referenser.
  • Vi har en visningsanläggning på Katrineberg utanför Västerås där du som kund kan se olika solcellsanläggningar för inspiration.
  • Det finns stöd som hjälper dig på traven när du installerar solceller. Läs mer om det statliga solcellsbidraget här

Fördelar med solceller för lantbruk, företag och fastighetsbolag

  • Ökar förståelsen av energi vilket i sin tur kan leda till att du blir bättre på att spara energi.
  • Minskad kostnad för elförbrukningen.
  • Väljer själv komponenter efter önskad funktionalitet. Se hur SolarEdge fungerar.