Krav på besiktning av solceller

Solceller blir allt populärare och Sverige tar varje dag nya steg mot en fossilfri framtid. Men det finns fortfarande saker som kan förbättras. Bland annat kräver försäkringsbranschens branschorganisation Svensk Försäkring att kontrollerna av anläggningarna behöver förbättras.

Solceller blir allt mer populärt

Allt fler skaffar solceller – och det medför att risken att monteringen av panelerna utförs av personer som inte har rätt kompetens.
– Det uppstår fel på de här anläggningarna, fel som inte borde finnas, säger Staffan Moberg, expert på Svensk försäkring till SvT.
Staffan Moberg berättar att installationerna ofta läggs ut på underentreprenad eftersom det ofta saknas elektriker som har kompetens för installation av solceller. Enligt Moberg är det ofta fel på anläggningarna, och därför anser han att det skulle behövas en kontrollbesiktning.
Att installera solceller är en stor åtgärd som medför stora risker, bland annat kan det börja brinna om anläggningen är felinstallerad.

Viktigt att följa reglerna

Att regelverket följs är en absolut förutsättning för att man ska få ersättning från försäkringen om det skulle bli fel eller ske en olycka. Därför anser Svensk Försäkring att samtliga som medverkar vid installationen ska vara auktoriserade, det vill säga utbildade och godkända för att utföra arbetet. Plus att den redan nämnda kontrollbesiktningen inför på alla solcellsanläggningar.

Att installera solceller ställer stora krav på kompetens hos utföraren. Felaktiga installationer kan orsaka strömgenomgång av personer som finns på taket och medföra brandfara. Dessutom har en del system tvingats monteras ned då de skapat störningar på mobiltelefoni och andra viktiga radiosystem.

– Att sätta upp solceller på sitt tak kan tyckas vara ett arbete som inte kräver några särskilda kunskaper. Så är det inte. Anlita alltid ett elinstallationsföretag och se alltid till att få skriva under föranmälan i ett så tidigt skede som möjligt. säger Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen.

Anlita oss på El av Sol för installation av Solceller – då kan du vara säker på att allt blir korrekt utfört.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.