Hur stor del av Sveriges energikonsumtion står solenergi för?

Sverige har väldigt goda förutsättningar för solenergi. Jämför man med exempelvis Tyskland, där infrastrukturen för solenergi är bättre utbyggd än i Sverige, så står vi oss väl. Tyskland och Sverige har liknande solinstrålning och ungefär lika många årliga soltimmar – mellan 1600-1800 soltimmar/år.

Det finns dock en stor skillnad. I Tyskland så står solenergi för närmare 8% av energiproduktionen. Motsvarande procentsats i Sverige ligger på 1 %. Där finns således mycket kvar att göra och en stor del av det arbetet ligger i att få fler att förstå att det fungerar bra med solenergi i Sverige. Att det fungerar bra i Tyskland är kanske den inspiration för solenergi som Sverige – och många andra europeiska länder – behöver.

Lagring av solenergi kapar kostsamma toppar

En annan fråga som många har gällande solenergi gäller mörkret. Sant är att delar av Sverige har en lång, kall och mörk vinter där antalet soltimmar är väldigt få. Perioden från November till Februari är mörka och dessa står endast för 6 % av den totala, årliga ljusinstrålningen. För att klara vintern behöver vi andra energikällor än solenergi.

En sådan energikälla är vindenergi. Det är faktiskt så att vind och sol sällan krockar utan de kompletterar varandra. När solen lyser som mest är det ofta svaga vindar och tvärtom. Dessutom blåser det mer på vintern än på sommaren. Samtidigt bidrar solenergi till en minskad belastning på elnätet då det finns många små anläggningar framförallt i södra Sverige.

För behovet på sommarhalvårets nätter finns det dock en lösning. Genom effektiv lagring av solenergi så kan man försörja sig själv på energi och kapa bort de kostsamma topparna. Bara de sista åren har många och successivt billigare batterilösningar sett dagens ljus, dock är det ännu inte riktigt lönsamt. Vid väntade högre kostnader för effekttoppar samt lägre kostnader för energilagring är det mest troligt endast en tidsfråga innan det vänder och blir lönsamt.

Solenergi gör oss rustade för framtiden

Det finns starka argument till att välja solenergi – oavsett om man ser till lantbruk, företag eller BRF:er. Solenergi tar oss närmare de klimatmål och målen för global utveckling världen gemensamt satt upp. Solenergi är grön energi och det handlar dessutom om ytterst säkra lösningar. En solcellsanläggning sköter sig på egen hand och genom att låta solen göra jobbet så det är en väldigt enkel energikälla.

Ta bara en sådan sak som elbilar. Idag befinner vi oss i en global omställning där vi håller på att fasa ut äldre bilar med traditionella drivmedel. Antalet sålda elbilar dubblas varje år. Positivt – men också något som kräver en uppdaterad infrastruktur för laddning. Genom att erbjuda laddstationer och laddstolpar kan man som BRF dels möta medlemmarnas behov på ett tydligt sätt och dels också skaffa sig en tydlig profil som progressiv och modern och samtidigt skapa värde. Låter man dessa laddstolpar kombineras med solenergi så kommer det heller inte att synas på varje enskild medlems hyresavi att skaffa laddare: Solen gör jobbet och efter några år så har man en anläggning som har betalt sig själv och endast sparar pengar.

Funderar du på solenergi och på att ta steget mot framtiden? Välj en partner som har lång vana av att installera solceller och som följer med i den senaste tekniken. Genom detta får du en anläggning som är säker i drift, som ger maximal effekt och som håller över tid – fullt ut anpassad för hur vårt klimat ser ut. Du kommer att tjäna på att gå över till solenergi och detta både sett till den egna ekonomin och sett till vardaglig bekvämlighet. Att du dessutom bidrar till en bättre värld är en rejäl bonus.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.