Hur kan fastighetsbolag/företag gynnas av solenergi

Solenergi blir ett alltmer populärt alternativ för företag inom fastighetsbranschen. Solenergi bidrar inte bara till att minska företagets driftskostnader, utan ger dessutom konkreta miljömässiga och ekonomiska fördelar.

På El av Sol kan vi hjälpa ditt fastighetsföretag med följande delar av projektet:

  • Vi tar fram en optimal lösning för just ditt företags behov.
  • Layout, projektering och montage av solcellsanläggningen samt service för att säkerställa optimal elproduktion anpassad efter fastigheten.
  • Solceller ökar fastighetsvärdet.
  • Sänker elkostnaderna och ger företaget mer autonomi när det handlar om elförsörjning.

Solelen kan användas direkt i fastigheten

Den solproducerade elen från taket kan användas direkt i fastigheten. Passande användningsområden kan vara att driva maskinparken, belysningen, kylning av fastigheten med mera. All solel som brukar i den egna verksamheten ökar lönsamheten och minskar driftskostnaderna. Genom att kapa effekttoppar och effektuttagen från nätelen reduceras kan lönsamheten öka ytterligare.

Lönsamheten påverkas av antalet soltimmar

Hur lönsamt det blir beror i första hand på antalet soltimmar per år på platsen, solcellernas placering och att produktionen av överskottsel inte blir för hög.
En investering i en solcellsanläggning ger en minskning av elkostnaden motsvarande värdet av elen som inte behöver, vilket ger en bättre kontroll av fastighetens elförsörjning. Solelen ger ett fast elpris under anläggningens livstid, vilket normalt är minst 30 år.
För ett fastighetsbolag finns alltså många stora fördelar med solenergi – även vid sidan av de stora miljömässiga fördelarna.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.