Elinstallationer i solcellsanläggningar

Det viktigaste med en solcellsanläggning är att den fungerar. På ett säkert sätt! Det har visat sig att många installationer inte håller måttet och att det leder till att anläggningen inte producerar så bra som den skall och kan, samt att det utsätter fastigheten för brandrisk. Hur svårt är det att göra rätt?

Utrustningen

Först och främst måste produkterna vara hållbara och utbytbara i många år. Anläggningen skall fungera i minst 25 år, antagligen 30 till 40 år – och mer än det. Att spara några kronor vid inköpstillfället är en dålig prioritering. Att välja produkter av hög kvalitet borde vara en självklarhet när man investerar för så många år. Vilka produkter är då i denna kategori? Det finns väldigt många producenter, importörer och försäljare av solcellsprodukter och en bra regel kan vara att producenterna bör vara inom gruppen av de som kallas Tier 1-producenter. Det är en lista som Bloomberg uppdaterar årligen och där det krävs att man rangerar i topp gällande produktionsstorlek, hållbarhet i produktionen, arbetsmiljö, bankabilitet, kvalitet etc.

Vidare är det viktigt att produkterna är kompatibla med framtida lösningar och produkter. Vi vet att lagring av elektricitet och laddning av el-fordon är kraftigt växande och att nya lösningar kommer i snabb takt.

En avgörande del i installationen är el-komponenterna. De skall också fungera i 30 – 50 år. På ett säkert sätt. Att välja billigt framför kvalitet i anläggningens elektriska komponenter är både farligt och oekonomiskt. Det finns ett gammalt uttryck som passar bra i sammanhanget: ”Arbetets- och produkternas kvalité märks länge efter att priset är glömt”.

Installation

Det finns lagar, rekommendationer och föreskrifter för el-installationer i solenergianläggningar. Både elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen ålägger innehavaren av anläggningen ansvaret för både drift, underhåll och fortlöpande kontroll. I elsäkerhetslagen, §6, står det att ”anläggningen ska kontrolleras fortlöpande så att den ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada, dels att innehavaren dessutom ska se till att arbete som utförs på anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada”.

Elektriska installationer i solenergianläggningar skall följa svensk standard för elinstallationer. Dessa föreskrifter finns i Elsäkerhetsvärkets författningssamling, ELSÄK-FS. När det gäller lantbruk gäller även rekommendationerna från Lantbrukets Brandskyddskommité (LBK).

Av ovanstående torde det vara självklart att behörig elektriker anlitas för inkopplingen – under hela byggperioden. Det är inte nog att en elektriker anländer och signerar papperet när allt är klart. Elektriker skall vara en självklar del av hela projektet, på så sätt underlättar man både logistik, projektledning, kostnadsberäkning och övergripande säkerhet för solenergianläggningen.

Det syns, tydligt, om en kunnig elektriker har varit en del av installationen. Se filmen för att se hur solenergianläggningens el-installationer bör vara:

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.