Eget montageteam för säkrare installationer

Installationen av en solcellsanläggning är en väldigt viktig del för den framtida driften. Fel projektering, fel dimensioner och fel placering av solpanelerna kommer obönhörligen att leda till en minskad produktion. Detta i kombination med en sämre utförd installation kan skapa stora problem i framtiden – både sett till den uteblivna produktionen och sett till hur pass säker drift man får. Genom att välja företag som har professionella montageteam blir installationerna avsevärt säkrare och bättre.

El av Sol är ett företag som går i bräschen i denna fråga. Den 1 maj sjösatte vi ett eget montageteam som kommer att utföra professionella installationer, besiktningar och övrigt underhåll av befintliga anläggningar.

Erfarenhet ger säkrare och effektivare jobb

Teamet har handplockats av El av Sol och man har redan tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans. Under vingarna hos montageteamet finns det fyra års erfarenhet av att montera solceller och just denna rutin är avgörande för både produktion, kvalitet och säkerhet.

Att montera solceller handlar om arbeten som A) kan ske på hög höjd då taket oftast är platsen där solpaneler ger bäst effekt B) handlar om en elinstallation. Det senare ställer höga krav på rätt certifiering, utbildning och kunskap. Minsta fel kan leda till direkt livsfara. Att vi väljer den här lösningen borgar för än säkrare lösningar och arbetsmiljö för de som ingår i teamet.

Kunniga montörer är A och O

Hur fungerar din solcellsanläggning och ger den exakt den effekt som den optimerats för? Genom regelbunden besiktning av anläggningar kan man lägga sig i framkant i denna fråga. Även här kommer kunniga och skickliga montörer att vara avgörande. Samma sak gäller för övrigt innan en anläggning tas i bruk: det är av yttersta vikt att först besiktiga den så att kvalitet säkerställs och att den dels fungerar som den ska och dels inte riskerar någon persons hälsa och väl.

Vi på El av Sol har genom åren gjort oss ett namn tack vare förmågan att anamma nya lösningar och ny teknik. Att vi numera även ser till mjuka värden och går i bräschen för större säkerhet i branschen är tacksamt. Detta leder till effektivare jobb – och bättre lösningar för kunderna. Sist men inte minst kommer får projektering och projektplanering utvecklas och lättare förbättras då vi har ett eget montageteam vi kan lära oss utav inom organisationen.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.