Driftklart för El av Sols andra solcellspark – Skogstorp

Efter drygt ett års arbete var den igång i mars i år – solcellsparken Skogstorp i Flen som är El av Sols andra projekt i kategorin. 2 400 paneler kommer årligen producera 1 455 MWh energi vilket motsvarar det årliga energibehovet för 580 lägenheter. Den gröna energin kan även jämföras med den mängd koldioxidekvivalenter som 8 500 träd binder årligen.

Solcellsparken, som är belägen i Skogstorp nära Flen, har stått färdig under en tid utan att vara i drift eftersom man väntat på att kunna koppla in på nätet. Den 26 mars 2024 kunde parken äntligen starta sin produktion, vilket markerar en viktig milstolpe för El av Sol. 

“Efter en del väntan kan vi äntligen se att Skogstorp producerar energi och bidrar till det svenska elnätet. Solenergin kommer att vara en av de stora möjliggörarna för den omställning som måste ske och där spelar den här typen av projekt en viktig roll.” – Markus Thulin, VD på El av Sol. 

Projektet i Skogstorp förväntades ursprungligen kunna driftsättas under fjärde kvartalet 2023 men blev något försenat på grund av komponentbrist till trafostationen. Det rådande världsläget har påverkat materialleveranserna, vilket har varit en utmaning för många i solcellsbranschen. Att få en godkänd nätinkoppling har också bidragit till den något senare driftstarten. Även det har varit ett problem för flera aktörer, processerna för att kunna koppla in solcellsparker på nätet har försenats under det senaste året på grund av den höga takt som Sveriges satsning mot solenergi rör sig i.

El av Sols projekt i Skogstorp är ett betydande steg framåt i Sveriges omställning till förnybar energi. Parken bidrar till både grön energi och en minskning av beroendet av fossila bränslen. Med denna park fortsätter El av Sol att etablera sig som en ledande aktör inom solenergi i Sverige, och satsningen är ett tydligt exempel på hur förnybara energikällor kan bidra till en hållbar framtid. 

Vill du veta mer om vårt arbete med solparker? Klicka här!

Eller äger du en mark och vill bli en del av förändringen? Ta steget!

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.