Eget montageteam för säkrare installationer

Installationen av en solcellsanläggning är en väldigt viktig del för den framtida driften. Fel projektering, fel dimensioner och fel placering av solpanelerna kommer obönhörligen att leda till en minskad produktion. Detta i kombination med en sämre utförd installation kan skapa stora problem i framtiden – både sett till den uteblivna produktionen och sett till hur […]

El av Sol tar första spadtaget mot en av Sveriges största solparker tillsammans med SBB

Torsdagen den 16 juni inleds byggnationen av den 17 hektar stora solpark som ska installeras i Hallstahammar. Solparken kommer att bli en av Sveriges största solcellsanläggningar och beräknas ha en effekt om ca 9,4MWp – vilket motsvarar 5% av SBB:s egen elkonsumtion. Ett hållbart och långsiktigt samarbete ”Vi är väldigt glada över att få vara […]

El av Sol bygger solenergianläggning på Vida Arena i Växjö

Den svenska högstaligan i ishockey – SHL – har tre stycken stora hållbarhetsmål för sina föreningar. Man ska, i enlighet med FNs globala mål, vara tekniskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Hur de olika föreningarna möter dessa krav och mål ser olika ut. Klart står emellertid att Växjö Lakers tagit ett stort steg mot att nå […]

Krav på besiktning av solceller

Solceller blir allt populärare och Sverige tar varje dag nya steg mot en fossilfri framtid. Men det finns fortfarande saker som kan förbättras. Bland annat kräver försäkringsbranschens branschorganisation Svensk Försäkring att kontrollerna av anläggningarna behöver förbättras. Solceller blir allt mer populärt Allt fler skaffar solceller – och det medför att risken att monteringen av panelerna […]

Solceller ger bättre avkastning än energiskog

Omställningen till förnybar energiproduktion är i full gång. Men vilken av de förnybara energikällorna är effektivast; solkraft, vindkraft eller energiskog. Här jämför vi hur solceller står sig mot energiskog när det handlar om avkastning. Det snabba svaret: solceller har tio gånger större ytteffektivitet jämfört med energiskog. Bara en begränsad del av Sveriges yta kan användas […]

Webbinarium om Gemensam el och solel

Gemensam el gör att din bostadsrättsföreningen kan halvera återbetalningstiden för en solcellsanläggning. På ett webbinarium som vi på El av Sol anordnar tillsammans med Infometric onsdag 13 april får du lära dig mer om Gemensam el. Solceller blir en allt vanligare energikälla i svenska bostadsrättsföreningar och allt fler planerar att installera anläggningar. Positiva nyheter, men […]

Hur stor del av Sveriges energikonsumtion står solenergi för?

Sverige har väldigt goda förutsättningar för solenergi. Jämför man med exempelvis Tyskland, där infrastrukturen för solenergi är bättre utbyggd än i Sverige, så står vi oss väl. Tyskland och Sverige har liknande solinstrålning och ungefär lika många årliga soltimmar – mellan 1600-1800 soltimmar/år. Det finns dock en stor skillnad. I Tyskland så står solenergi för […]

Lättare för BRF:er att dela på solel

Nästa år blir det enklare för bostadsrättsföreningar att använda solceller. Detta står klart efter att regeringen ändrat i reglerna för interna nät, den så kallade nätkoncessionen, i ellagen. De nya reglerna börjar gälla redan 1 januari 2022 och har tagits emot mycket positivt av solcellsbranschen. Regeringens lagändring innebär att en bostadsrättsförening med flera byggnader inte […]

El av Sol startar bygget av solcellsparken i Hallstahammar

Nu drar det igång, bygget av den stora solcellsparken i västmanländska Hallstahammar. Parken som byggs av El av Sol ska stå klar sommaren 2022. Solcellsparken kommer att bli en av Sveriges största och placeras intill E18 vid Kolbäcksån centralt i Hallstahammar. Anledningen till att anläggningen hamnar just i Hallstahammar är att kommunen redan i ett […]

Rocklunda – en föregångare i klimatarbetet

Området Rocklunda i Västerås framstår allt tydligare som en föregångare i Sverige i vår gemensamma resa till att bli klimatneutrala. Genom smarta val och genom att anamma ny teknik har man tagit stora steg mot sitt mål. Faktum är att Rocklundas mål är att bli klimatpositiva, ett mål de vill nå senast 2030. En utmaning, […]