Kvalitetskrav på solcellsanläggningar

Solenergi ökar i omfång och betydelse. Fortfarande kommer endast 0,5% av Sveriges energiförsörjning från solen, men det ökar varje dag. Det betyder att marknaden för solceller ökar och med det antalet leverantörer. Alla leverantörer lever inte upp till samma krav på kvalitet, leverans och säkerhet. Upp till var fjärde svensk solcellsanläggning kan vara installerad av […]

Vad kostar solceller?

Priset på en solcellsanläggning varierar självklart baserat på en mängd faktorer men enkelt, dvs mellan tummen och pekfingret… …kan vi säga att solceller för lantbruk, företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kostar mellan 8 500 och 14 000 kr/installerad kW (exklusive moms). En installerad kW producerar mellan 800 och 1000 kWh/år och tar ungefär 6-7 m2 yta. […]

Vi har etablerat oss i Gnosjöregionen

Egen, grön energiproduktion till industri och lantbruk. 2040 ska Sverige ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Tyskland ligger redan idag på 11 procent solenergi. Här i Sverige når vi ännu inte 0,5 men det är något som El av Sol vill ändra på. – Det handlar både om ekonomi, hållbarhet och strategi. Vi […]