Billigare att producera solel och annan förnybar energi efter riksdagsbeslut

Nu kommer det att bli enklare att investera i förnybar energi för eget bruk. Gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från energiskatt höjs enligt ett riksdagsbeslut. Denna lagändring börjar gälla från 30 juni 2021 och innebär att det kommer att bli billigare och enklare att producera exempelvis solenergi. Beslutet togs i riksdagen i […]

Nya miljövänliga material för solpaneler

Finns det nya miljövänliga material för solpaneler? I takt med den ökade efterfrågan av solpaneler så sker också ett stort arbete i kulisserna med att ta fram bättre lösningar för miljön. Ett exempel på en innovation som presenterats på senare år handlar om ett helt nytt, blyfritt material – baserat på perovskit – som ska […]

Solceller för fastighetsägare

För en fastighetsägare har en solcellsanläggning minst fyra funktioner: – En möjlighet att ”hyra ut taket” – Ökat fastighetsvärde – Minskning av energibehovet (kWh/kvm) – Bidrar till nå hållbarhetsmål och kundnöjdhet Elproduktion – att ”hyra ut taket” En solcellsanläggning innebär en möjlighet att använda taket på fastigheten på ett sätt till. Man kan säga att […]

Stor satsning på solenergi

Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att bestå av cirka 1500 paneler och ha en toppeffekt på 500 kilowatt. Till årsskiftet räknar Woodsafe i Västerås med att ha sin nya solenergianläggning i drift.  Den kommer att bestå av ungefär 1 500 […]

Välj rätt leverantör av solceller

Vilka faktorer är viktigast när du skall välja leverantör till en stor solcellsanläggning? Är det kvalitet, pris, leveranstrygghet, säkerhet under och efter installation eller är det andra faktorer? I dag är solenergi, relativt sett, billigt att installera. Det sägs att för varje gång den installerade solcellseffekten i Sverige har dubblats, har priserna sjunkit 25%. Samtidigt […]

Elinstallationer i solcellsanläggningar

Det viktigaste med en solcellsanläggning är att den fungerar. På ett säkert sätt! Det har visat sig att många installationer inte håller måttet och att det leder till att anläggningen inte producerar så bra som den skall och kan, samt att det utsätter fastigheten för brandrisk. Hur svårt är det att göra rätt? Utrustningen Först […]

Solenergi hos bilforhandlere

Fossildrevne biler får ofte skylden for mye av verdens CO2-utslipp. Det har definitivt sine poeng, men er en sannhet med modifikasjoner. Og bilforhandlere er blant aktørene som viser vei til et mer fossilfritt samfunn. Transportsektoren står for nesten 30% av karbondioksidutslippene i EU, og veitransport står for rundt 70% av dette (kilde: Europaparlamentet). Elbilsalget, helelektrisk […]

Solceller hos bilhandlare

Fossildrivna bilar får ofta skulden för mycket av jordens utsläpp av CO2. Det har definitivt sina poänger, men är en sanning med modifikationer. Och bilhandlare är bland aktörerna som visar vägen mot ett mer fossilfritt samhälle. Transportsektorn står för nästan 30% av koloxidutsläppen i EU, där vägtransport står för ca 70% av detta (källa: Europaparlamentet). […]

Kvalitetskrav på solcellsanläggningar

Solenergi ökar i omfång och betydelse. Fortfarande kommer endast 0,5% av Sveriges energiförsörjning från solen, men det ökar varje dag. Det betyder att marknaden för solceller ökar och med det antalet leverantörer. Alla leverantörer lever inte upp till samma krav på kvalitet, leverans och säkerhet. Upp till var fjärde svensk solcellsanläggning kan vara installerad av […]

Ökad kunskap om el-projektering inom solenergi

El av Sol i samarbete med Vinnergi. Antalet solcellsansläggningar i Sverige ökar i snabb takt. Under 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19 000 – till totalt 44 000 anläggningar, enligt Energimyndigheten. Däremot finns stora brister vid installationerna. Enligt en rapport från RISE sker var fjärde solcellsinstallation av ett företag som inte är registrerat […]