El av Sol startar bygget av solcellsparken i Hallstahammar

Nu drar det igång, bygget av den stora solcellsparken i västmanländska Hallstahammar. Parken som byggs av El av Sol ska stå klar sommaren 2022. Solcellsparken kommer att bli en av Sveriges största och placeras intill E18 vid Kolbäcksån centralt i Hallstahammar. Anledningen till att anläggningen hamnar just i Hallstahammar är att kommunen redan i ett […]

Rocklunda – en föregångare i klimatarbetet

Området Rocklunda i Västerås framstår allt tydligare som en föregångare i Sverige i vår gemensamma resa till att bli klimatneutrala. Genom smarta val och genom att anamma ny teknik har man tagit stora steg mot sitt mål. Faktum är att Rocklundas mål är att bli klimatpositiva, ett mål de vill nå senast 2030. En utmaning, […]

El av Sol bygger solpark tillsammans med SBB

Hallstahammar får snart en ny stor solpark, som byggs av El av Sol i samarbete med SBB. Fastighetsbolaget ser parken som ett stort steg mot målet att bli klimatpositivt. Västmanländska Hallstahammar får alltså en ny stor solpark som byggs av El av Sol i samarbete med SBB. Solparkens förväntade årsproduktion är cirka 10 GWh, vilket […]